You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

List of talks

 • 2023-10-26, 12:15, 4060

  Tomasz Domagała (MIMUW)

  Evaluating Regular Path Queries in GQL Using Classical Algorithms

  In the upcoming presentation, we address the challenge of answering regular path queries in graph databases while also providing the paths that witness our answers. We explore this problem within various semantics, including arbitrary, all-shortest, trail, and simple-path. We wil...

 • 2023-10-19, 12:15, 4060

  Bartosz Ruszewski (MIMUW)

  Regular Path Queries problems under different semantics

  Na dzisiejszym referacie opowiemy sobie o grafowych bazach danych, powiemy sobie jak z pozoru łatwe problemy grafowe stają się NP trudne w momencie gdy dodamy do nich wyrażenie regularne. Opowiemy sobie o tym jak wybrana semantyka ścieżek wpływa na złożoność obliczeniową problem&oacut...

 • 2023-10-12, 12:15, 4060

  Damian Werpachowski (MIMUW)

  FUSSE: Magazyn klucz-wartość z pełnym rozproszeniem pamięci

  Magazyny klucz-wartość bazujące na rozproszonej pamięci operacyjnej najczęściej występują w modelu częściowo-rozproszonym, gdzie pary klucz-wartość są przechowywane w rozproszonej pamięci, natomiast metadane takie jak indeksy, na serwerach monolitycznych. Jako, że główną z...

 • 2023-10-05, 12:15, 4060

  Michał J Gajda (Migamake Pte Ltd)

  Księgowość danych

  Jak zapewnić poprawność analizy danych? Poza najlepszymi praktykami w statystyce (standardowe podsumowania eksperymentów) i bankowości (BCP 239), chciałoby się znaleźć matematyczny opis tego problemu. Przedstawię metodologię rozwijaną w celu systematycznego podsumowywania dany...

 • 2023-06-01, 12:15, 4060

  Piotr Wiśniewski (UMK)

  Jak ugryźć 400 TB?

  W referacie przedstawione zostaną doświadczenia z budowy systemu, którego celem było przeliczenie FFT oraz iFFT na 1 600 000 sygnałów. System został zaprojektowany dla miniserwerowni mobilnej wyposażonej w 10 serwerów każdy wsparty kartą graficzną. ...

 • 2023-05-25, 12:15, 4060

  Jakub Martin (MIMUW)

  OctoSQL: Building a Universal SQL Query Tool and Ecosystem to work with Heterogeneous Kinds of Data

  OctoSQL (https://github.com/cube2222/octosql), który był tematem mojej pracy magisterskiej, to lokalne narzędzie pozwalające na uruchamianie zapytań SQL na różnego rodzaju plikach i bazach danych, w tym na łączenie danych z wielu źródeł jednocześnie. W ramach refe...

 • 2023-05-18, 12:15, 4060

  Marta Burzańska & Piotr Wiśniewski (UMK)

  Ćwierćwiecze zapytań rekurencyjnych w relacyjnych bazach danych

  W referacie zaprezentowana zostanie historia zapytań rekurencyjnych w relacyjnych bazach danych od momentu wprowadzenia common table expression przez IBM oraz wejścia ich do standardu SQL:99. Następnie zostanie przedstawiony przegląd możliwości wybranych baz dokonany 10 lat temu oraz por&oacut...

 • 2023-05-11, 12:15, 4060

  Damian Werpachowski (MIMUW)

  Wektorowe bazy danych na przykładzie Milvus

  W obliczu rosnącej ilości nieustrukturyzowanych danych rośnie potrzeba wydajnego i systematycznego analizowania tych danych. Jednym z powszechnie stosowanych podejsć jest osadzanie ich w przestrzeniach wektorowych o wysokim wymiarze. Przy użyciu odpowiednich metryk, model ten pozwala znajdować...

 • 2023-04-27, 12:15, 4060

  Jacek Ciszewski (MIMUW)

  Worst-case optimal join

  Join processing is fundamental in the database domain. Authors of the paper “Leapfrog Triejoin: A Simple, Worst-Case Optimal Join Algorithm” present an interesting join algorithm that archives worst-case optimality for a family of problems. In this lecture I’ll describe how the alg...

 • 2023-04-20, 12:15, 4060

  Bartosz Ruszewski (MIMUW)

  C5: Cloned Concurrency Control That Always Keeps Up

  Podczas referatu opowiem, dlaczego replikacja danych pomiędzy główną bazą a jej kopiami zapasowymi potrafi być zbyt wolna i jakie mogą wiązać się z tym problemy. Omówimy także zaproponowany algorytm "C5", który w swoich założeniach powinien być szybszy ni...

Pages