You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

informacje dla przyjętych na studia magisterskie

  • Rejestracje na przedmioty:

 

Studia magisterskie zakładają dość dużą dowolność w wyborze przedmiotów. W informatorze dla studentów znajdziecie wpisy na temat zajęć do wyboru na poszczególnych kierunkach studiów oraz siatki studiów, czyli plany opisujące, jakiego rodzaju przedmioty i w jakim wymiarze są wymagane, aby zaliczyć dany rok. 

W pierwszym semestrze studiów zarejestrujemy Was administracyjnie na wszystkie przedmioty obowiązkowe semestru zimowego (w kolejnych semestrach będziecie to już robić samodzielnie i będziemy zakładali, że robicie to odpowiedzialnie i stosownie do wiedzy na temat swojej sytuacji). W odróżnieniu od studentów studiów licencjackich, nie zostaniecie przez nas przydzieleni do grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Ich wyboru możecie dokonać w trakcie tury RDG (rejestracji do grup ćwiczeniowych) lub giełdy wymiany miejsc w grupach. Terminy poszczególnych tur rejestracji znajdują się w USOSwebie naszego wydziału (po przejściu linkami Aktualności->Kalendarz rejestracji).

(Uwaga: studentów ML nie rejestrujemy administracyjnie na przedmioty obowiązkowe równoważne zaliczonym w trakcie studiów licencjackich przedmiotom obieralnym/monograficznym (więcej informacji tutaj).

 

Jeżeli siatki studiów wymagają zaliczenia przedmiotów do wyboru (w zależności od kierunku wskazanych jako fakultatywne/obieralne/kierunkowe) powinniście zarejestrować się na nie sami. 

Szczegółowe informacje na temat rejestracji i opisy poszczególnych grup przedmiotów znajdują się w informatorze. 

 

Studenci matematyki przy wyborze fakultetów powinni pamiętać o przedmiotach obowiązkowych dla wybranego przez nich programu magisterskiego i specjalizacji (z kolei o programie i ścieżce specjalizacyjnej decyduje przydział na seminarium magisterskie). Komplet przedmiotów specjalizacyjnych należy zaliczyć do końca II roku studiów, jednak Ci którzy wybrali program Metody matematyczne w finansach na część z nich powinni zarejestrować się już na I roku.

 

  • Plany zajęć:

 

W USOSwebie po przejściu linkami: Mój USOSweb -> Plan zajęć, będą widoczne plany poszczególnych zajęć, na które będziecie zarejestrowani. 

 

Uwaga: na kierunku Machine Learning, w pierwszych dwóch tygodniach października odbywają się jedynie zajęcia Bootcamp, Ideas and informatics oraz spotkania seminaryjne (przy czym seminaria oraz Ideas and informatics trwają przez cały semestr), co wymaga nieco uwagi przy układaniu planu zajęć oraz w początkowych tygodniach zajęć. 


Przy układaniu planu zwróćcie uwagę na miejsce, gdzie odbywają się poszczególne zajęcia. Nie zawsze zajęcia odbywają się przy ul. Banacha 2.

 

  • Pozostałe informacje:

 

W ostatnich dniach września organizowane są dni adaptacyjne dla nowych studentów. Część spotkań skierowana jest przede wszystkim do studentów studiów I stopnia, zachęcamy jednak wszystkich do udziału w spotkaniach poświęconych systemowi USOS i zasobom informatycznym, szczególnie zaś mocno zachęcamy osoby, które nie studiowały na studiach naszego wydziału.