You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Past grants

Grants finished since 2016-10-01

Institute of Mathematics

Institute of Informatics

Institute of Applied Mathematics and Mechanics

Grants finished before 2016-10-01

Institute of Mathematics

Institute of Informatics

 • Metody reprezentacji wiedzy i wnioskowania w systemach autonomicznych.
  Grant: dr hab. Witold Łukaszewicz
  Grant nr: 8 T11C 009 19
  Participants: dr hab. Witold Łukaszewicz, prof. dr hab. Andrzej Szałas, dr Ewa Madalińska-Bugaj, mgr Arkadiusz Wojna
  Starting date: 2000-09-01
  Ending date: 2003-08-31
 • Teoria typów w programowaniu funkcyjnym i obiektowym.
  Grant: dr hab. Paweł Urzyczyn
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr: 7 T11C 028 20
  Participants: dr hab. Paweł Urzyczyn, prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, dr Marcin Benke, mgr Jacek Chrząszcz, mgr Daria Walukiewicz-Chrząszcz, mgr Grzegorz Grudziński, mgr Robert Maron, dr Aleksy Schubert
  Starting date: 2001-02-07
  Ending date: 2002-12-31
 • Matematyczne metody weryfikacji systemów informatycznych
  Grant: dr hab. Damian Niwiński
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr: 7 T11C 027 20
  Participants: dr hab. Damian Niwiński, dr hab. Igor Walukiewicz, mgr Mikołaj Bojańczyk, mgr Marcin Rychlik, dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, mgr Tomasz Urbański, dr Stefan Dziembowski, dr Marcin Jurdziński
  Starting date: 2001-01-01
  Ending date: 2002-12-31
 • Abstrakcyjna teoria specyfikacji i jej zastosowania
  Grant: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr: 7 T11C 002 21
  Participants: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, dr Sławomir Lasota, dr Wiesław Pawłowski, dr Tomasz Borzyszkowski, mgr Piotr Hoffman
  Starting date: 2001-08-01
  Ending date: 2004-07-31
 • Matematyczne modele kosztu komunikacyjnego dostępu do baz danych
  Grant: dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr: 7 T11C 007 21
  Participants: dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, mgr Michał Aleksander Bielecki
  Starting date: 2001-07-01
  Ending date: 2002-12-31
 • Modelowanie ewolucji molekularnej i procesu zwijania białek - podejście algorytmiczne
  Grant: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr: 7 T11F 016 21
  Participants: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, dr Piotr Pokarowski, dr Anna Gambin, dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, mgr Paweł Górecki, mgr Łukasz Sznuk, prof. Piotr Słonimski, prof. Ken A. Dill
  Starting date: 2001-07-01
  Ending date: 2003-12-31
 • Zestaw testów do weryfikacji i oceny analizatorów języka polskiego
  Grant: dr hab. Janusz S. Bień
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr: 8T11C 002 13
  Participants: dr hab. Janusz S. Bień, prof. dr hab. Zygmunt Saloni, dr hab. Marek Świdziński
  Starting date: 1997-07-01
  Ending date: 1999-12-31
 • Obserwacyjna równoważność programów i struktur danych a bisymulacja procesów współbieżnych (promotorski)
  Grant: dr hab. Andrzej Tarlecki
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr: 8T11C 046 14
  Participants: dr hab. Andrzej Tarlecki, mgr Sławomir Lasota
  Starting date: 1998-01-01
  Ending date: 1999-12-31
 • Logika stosowana i programowanie funkcyjne
  Grant: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr: 8T11C 035 14
  Participants: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, dr hab. Paweł Urzyczyn, mgr Marcin Benke, mgr Jacek Chrząszcz, mgr Grzegorz Grudziński, mgr Robert Maron, mgr Aleksy Schubert, mgr Daria Walukiewicz
  Starting date: 1998-01-01
  Ending date: 2000-12-31
 • Algorytmy rozproszone i równoległe dla problemów kombinatorycznych
  Grant: dr hab. Bogdan Chlebus
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr: 8T11C 036 14
  Participants: dr hab. Bogdan Chlebus, prof. Wojciech Rytter, dr Krzysztof Diks, mgr Dariusz Kowalski, mgr Sinh Hoa Nguyen Thi
  Starting date: 1998-01-01
  Ending date: 2000-12-31
 • Algorytmika problemów o dużym rozmiarze
  Grant: prof. dr hab. Wojciech Rytter
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr: 8T11C 039 15
  Participants: prof. dr hab. Wojciech Rytter, dr Mirosław Kowaluk, dr Wojciech Plandowski, mgr Adam Malinowski, mgr Anna Gambin, Krzysztof Sobusiak, dr hab. Bogdan Chlebus, mgr Dariusz Kowalski, dr Krzysztof Diks
  Starting date: 1998-06-01
  Ending date: 2001-06-30
 • Metodyka i narzędzia wspomagające konstruowanie poprawnego oprogramowania
  Grant: dr hab. Jan Madey
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr: 8T11C 015 15
  Participants: dr hab.Jan Madey, prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, dr Janina Mincer-Daszkiewicz, dr Kazimierz Grygiel, mgr Adam Bałaban, mgr Marcin Engel, mgr Agata Janowska, mgr Paweł Janowski, mgr Marcin Kubica, mgr Mirosława Miłkowska, mgr Krzysztof Stencel, Arkadiusz Biernat, Jan Czermiński, Erwin Dzienis, Grzegorz Jakacki, Leszek Kowalczyk, Artur Kret, Piotr Krysiuk, Albert Krzymowski, Grzegorz Marczyński, Michał Rembiszewski, Tomasz Śmigielski, Paweł Weżgowiec, Szymon Zioło
  Starting date: 1998-07-01
  Ending date: 2001-06-30
 • Matematyczne podstawy technik opisu i analizy poprawności systemów informatycznych
  Grant: dr hab. Damian Niwiński
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr: 8T11C 027 16
  Participants: dr hab. Damian Niwiński, dr Jerzy Tyszkiewicz, dr Igor Walukiewicz, Tomasz Urbański, mgr Zbigniew Łukasiak
  Starting date: 1999-01-01
  Ending date: 2000-12-30
 • Games and Automata for Synthesis and Verification
  Research Training Network
  Grant: Erich Grädel
  Finansed by: Komisję Europejską (5th Framework Programme)
  Grant nr: 501/77/283
  Coordinator: Jerzy Tyszkiewicz
  Participants: Michal Bielecki, Mikolaj Bojanczyk, Stefan Dziembowski, Marcin Jurdzinski, Lukasz Krzeszczakowski, Slawomir Lasota, Damian Niwinski, Marcin Peczarski, Michal Przybylski, Aleksy Schubert, Pawel Tatarczak, Jerzy Tyszkiewicz
  Starting date: 2002-08-28
  Ending date: 2006-12-31
 • Algorytmika kombinatoryczna złożonych problemów współczesnej informatyki
  Grant: prof. dr hab. W. Rytter
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Grant nr: 4 T11C 044 25
  Participants: dr hab. Krzysztof Diks, dr Mirosław Kowaluk, dr hab. Wojciech Plandowski, dr hab. Bogdan Chlebus, dr Anna Gambin, dr Adam Malinowski, dr Dariusz Kowalski, mgr Krzysztof Ciebiera, mgr Robert Dąbrowski, mgr Łukasz Kowalik, mgr Maciej Kurowski, mgr Marcin Mucha, mgr Karol Gołąb, mgr Łukasz Sznuk, mgr Piotr Sankowski, mgr Tomasz Waleń
  Starting date: 2003-01-01
  Ending date: 2006-01-01
 • Wykrywanie horyzontalnego transferu genów (promotorski)
  Celem projektu jest opracowanie metody wykrywania horyzontalnego transferu genów. Jest to zjawisko, które umożliwia przeniesienie materiału genetycznego pomiędzy różnymi gatunkami, byc może niespokrewnionymi. Jest ono ważneni tylko dla badania zależności ewolucyjnych między organizmami ale także w praktycznych problemach dotyczących m.in. projektowania lekow i zywności genetycznie modyfikowanej. Podstawowe metody wykrywania oparte są na analizie anomalii występujących w sekwencji kwasów nukleinowych, aminokwasów bądź drzew filogentycznych. W szczególności celem projektu jest opracowanie nowego modelu ewolucyjnego opartego na podejściu filogentycznym z zastosowaniem probabilistycznych metod z wykorzystaniem maksymalizacji wiarygodności (maximum likehood) dość powszechnie stosowanej w rekonstrukcji drzew ewolucyjnych. Kolejnym celem będzie opracowanie, w oparciu o powyższy model, efektywnych algorytmów wykrywania horyzontalnego transferu oraz wykonanie eksperymentalnego systemu, który będzie mógł być wykorzystywany przez biologów do testowania hipotez trasferu.
  Grant: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Grant nr: 4 T11F 020 25
  Participants: mgr Paweł Górecki
  Starting date: 2003-11-14
  Ending date: 2005-11-13
 • Matematyczne podstawy poprawności, bezpieczeństwa i efektywności rozproszonych systemów informatycznych
  Systemy informatyczne złożone z wielu komponentów zorganizowanych w sieci, jak np. Ineternet, są dziś standardem technologicznym. Jednak projektowanie rozproszonych systemów informatycznych stawia przed ich twórcami wyzwania, jakie nie występowały w zagadnieniach konstruowania oprogramowania przeznaczonego do działania na pojedynczym komputerze. Intuicyjna ocena poprawności, a takżewielokrotne nawet testy są dalece niewystarczające. Informatyka teoretyczna wykształciła formalne metody weryfikowania własności systemów informatycznych, oparte na w szczególności na logice matematycznej, teorii automatów, teorii złożoności obliczeniowej, a także teorii gier gier i teorii informacji. W niniejszym projekcie stawiamy sobie za cel rozwijanie tych wątków teoretycznych, które prowadzą do usprawnienia konstrukcji i analizy rozproszonych systemów informatycznych.Naszymi badaniami mamy zamiar objąć trzy podstawowe postulaty dotyczące takich systemów:poprawność, bezpieczeństwo i efektywność.
  Grant: dr hab. Damian Niwiński
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Grant nr: 4 T11C 042 25
  Participants: dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, dr Stefan Dziembowski, dr Sławomir Lasota, dr Aleksy Schubert, mgr Marcin Peczarski, mgr Mikołaj Bojańczyk, mgr Łukasz Krzeszczakowski, mgr Marcin Rychlik, mgr Michał Bielecki, mgr Sławomir Leszczyński
  Starting date: 2003-11-28
  Ending date: 2006-11-27
 • Granty dla stypendystów FNP
  Grant: dr S. Lasota
  Finansed by: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej
  Grant nr: 100-501/74/NP-14
  Participants: dr Sławomir Lasota
  Starting date: 2003-01-01
  Ending date: 2004-01-31
 • Architectures for Mobility
  Grant: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Finansed by: Commision Of The European Communities Directorate- General Information Society
  Grant nr: IST-2001-32747 "Agile"
  Participants: mgr Piotr Hoffman, mgr Artur Zawłocki
  Starting date: 2002-08-01
  Ending date: 2005-04-30
 • Algorytmiczne problemy ścieżkowe w grafach planarnych (promotorski)
  Przedmiotem projektu będzie konstruowanie i analiza efektywnych algorytmów i struktur danych dla problemów ścieżkowych w grafach planarnych. Efektywne algorytmy dla problemów ścieżkowych są niezbędne w licznych zastosowaniach praktycznych (np. w projektowaniu architektury i protokołów dla sieci komputerowych, optymalizacji transportu w sieciach połączeń drogowych), a same problemy ścieżkowe są równocześnie podstawą wielu innych ważnych problemów algorytmicznycznej teorii grafów. Nasze badania będą koncentrować się wokół grafów planarnych, z uwagi na fakt, iż wiele istniejących w praktyce sieci, to sieci planarne lub niemal planarne. Zamierzamy rozważać takie problemy jak wyszukiwanie najkrótszych ścieżek, wyszukiwanie i zliczanie ścieżek i cykli o zadanych wlasnościach, a także badanie średnicy i talii grafu. Rozważane problemy należą do fundamentalnych problemów w algorytmicznej teorii grafów.
  Grant: dr hab. Krzysztof Diks
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Grant nr: 3 T11C 008 26
  Participants: Łukasz Kowalik
  Starting date: 2004-04-01
  Ending date: 2005-03-31
 • Strukturalne własności grafów planarnych i ich algorytmiczne zastosowania (promotorski)
  1. Strukturalne własności grafów planarnych i ich algorytmiczne zastosowania. 2. Rysowanie grafów planarnych. 3. Kolorowanie grafów planarnych. 4. Obliczenia dla dynamicznie zmieniających się grafów planarnych.
  Grant: dr hab. Krzysztof Diks
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Grant nr: 3 T11C 006 26
  Participants: mgr Maciej Kurowski
  Starting date: 2004-04-01
  Ending date: 2005-03-31
 • Analiza grup i sygnałów używanych do budowy struktury białek z lokalnych deskryptorów (promotorski)
  Projekt związany jest z nowatorską metodą przewidywania struktury przestrzennej białek, zwaną metodą lokalnych deskryptorów. W metodzie tej analizowane są lokalne otoczenia przestrzenne wszystkich aminokwasów we wszystkich białakach o znanej strukturze- tworzą one składające się z kilku frahmentów łańcucha białkowego deskryptozy. Następnie w grupach podobnych strukturalnie deskryptorów poszukiwane są pewne sekwencje regularności, czyli sygnały. Pierwszym celem projektu stworzenie narzędzia pozwalającego w zautomatyzowany sposób przewidywać strukturę dowolnego białka, poprzez jej "składanie" z deskryptorów reprezentujących grupy: grupy przypisywane są do pewnych fragmentów sekwencji białka dzięki sygnałom. Drugim- stworzenie środowiska pozwalającego automatycznie mierzyć jakość grup i sygnałów.
  Grant: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Grant nr: 3 T11F 017 26
  Participants: mgr Michał Drabikowski
  Starting date: 2005-04-01
  Ending date: 2006-03-31
 • Równania w półgrupie wolnej z dwiema niewiadomymi (promotorski)
  Równania w półgrupach wolnych stanowią część informatyli teoretycznej, która leży na pograniczu języków formalnych, logiki, teorii unifikacji i algorytmiki tekstów. Jednym z centralnych problemów w tej dziedzinie jest problem spełnialności równań w półgrupie wolnej. Problem ten jest rozstrzygalny, co udowodnił Makanin w 1977 roku [Ma77].Dowód poprawności algorytmu Makanina jest jednym z najbardziej skomplikowanych dowodów istniejących w informatyce teoretycznej. Problem spelnialności jest jednak NP-trudny [An79], a więc prawdopodobnie nie ma algorytmu wielomianowego dla tego problemu. Zachodzi więc potrzeba znalezienia efektywnych algorytmów dla szczególnych klas równań. Jesli ograniczymy się do równań z jedną niewiadomą, to istnieje algorytm działający w czasie 0(n log n), gdzie n jest rozmiarem równania wejściowego [EyGoMa94]. Dla równań z dwiema zmiennymi są dwa algorytmy [ChPa91] i [IIP100]. Złozoności tych algorytmów to odpowiednio 0(n100) i 0(n6). Problem spełnialności jest problemem, w którym należy dla danego równania wejściowego stwierdzić czy równanie ma rozwiązanie. Znacznie bardziej wyzywającym problemem jest problem znajdowania opisu wszystkich rozwiązań równania. Dla równań z jedną zmienną taki algorytm istnieje [EyGoMa94] i działa w czasie 0(n log n).Algorytm ten został poprawiony i działa w czasie 0(#xlog n), gdzie #X jest liczbą wystąpień zmiennej w równaniu [DąPl02]. Jest on więc liniowy, a więc optymalny, jeśli #x<n/log n. Algorytm ten będzie stanowił część pracy doktorskiej R.Dąbrowskiego- głównego wykonawcy tego projektu. Celem tego ptojektu będzie stworzenie wielomianowego algorytmu rozwiązującego równania z dwiema niewiadomymi.
  Grant: dr hab. Wojciech Plandowski
  Finansed by: Ministerster Nauki I Informatyzacji
  Grant nr: 3 T11C 020 27
  Participants: mgr Robert Dąbrowski
  Starting date: 2004-10-15
  Ending date: 2005-10-14
 • Wnioskowanie o programach przy użyciu narzędzi opartych na teorii typów
  Niektóre dziedziny aktywności ludzkiej wymagają, aby używane w nich oprogramowanie było szczególnie wysokiej jakości i zapewniało nadzwyczajne standardy bezpieczeństwa (np. oprogramowanie bankowych kart chipowych czy też oprogramowanie sterujące działaniem hamulców w nowoczesnych samochodach). Rozwijanie narzędzi komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń zmierza do systematycznych metod zapewniania jakości takiego oprogramowania. W naszych badaniach będziemy się skupiać na wzbogaceniu możliwośći stosowania systemu komputerowo wspomaganego dowodzenia Coq. Przewidujemy wykonanie w ramach projektu badań teoretycznych zapewniających solidne matematyczne podstawy prawidłowego działania wprowadzonych rozszerzeń. Będą stanowiły one fundament dla prac implementacyjnych zmierzających do udoskonaleń systemu Coq obejmujących glębsze przystosowanie Coqa do analizy programów w Javie i rozszerzenie zestawu taktyk dowodowych tego systemu. W naszych badaniach teoretycznych znaczące miejsce zajmą systemy przypisywania typów i ich zastosowanie w projektowaniu taktyk dowodzenia.
  Grant: Prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
  Finansed by: Ministerstwo Nauki I Informatyzacji
  Grant nr: 3 T11C 002 27
  Participants: dr Daria Walukiewicz-Chrząszcz, dr Aleksy Schubert, dr Jacek Chrząszcz, mgr Michał Gajda, mgr Patryk Czarnik; mgr Jarosław Kuśmierek
  Starting date: 2004-10-29
  Ending date: 2007-10-28
 • Estymatory rozkładów prawdopodobieństwa występowania sekwencji aminokwasowej w uliniowieniu i ich zastosowanie do predykcji struktury trójwymiarowych bialek (promotorski)
  Projekt jest częścią metody przewidywania struktury przestrzennej białek, zwanej metodą lokalnych deskryptorów strukturalnych. Metoda ta polega na analizie otoczenia aminokwasów w białkach. Takie lokalne otoczenia strukturalne nazwane zostały deskryptorami. Deskryptory są elementami budującymi białka. W przypadki białka o znanej sekwencji i nieznanej strukturze predykcja struktury zostaje zbudowana z istniejących deskryptorów, na podstawie odpowiedniości struktura- sekwencja, estymowanej spośród deskryptorów o podobnej strukturze przestrzennej. Celem projektu jest badanie tej opowiedniości: konstrukcja modelu pozwalającego estymować prawdopodobieństwo, że dana sekwencja może przyjąć lokalnie kształt badanej grupy deskryptorów podobnych strukturalnie. Dalszym celem jest przeprowadzenie testów modelu i użycie go do predykcji struktury białek.
  Grant: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansed by: Ministerstwo Nauki I Informatyzacji
  Grant nr: 3 T11F 006 27
  Participants: mgr Szymon Nowkowski
  Starting date: 2004-10-20
  Ending date: 2006-10-19
 • Algebraiczne algorytmy grafowe (promotorski)
  Przedmiotem projektu będzie konstruowanie i analiza efektywnych algorytmów Monte Carlo dla problemów zliczania. Efektywne algorytmy dla problemów zliczania są niezbędne w licznych zastosowaniach praktycznych, na przykład w analizie i projektowaniu sieci komputerowych, mechanice statystycznej, czy biologii molekularnej. W ramach projektu zamierzamy zająć sie poszukiwaniem wielomianowych, randomizowanych schematów aproksymacyjnych dla problemów zliczania obiektów kombinatorycznych (w tym dla otwartego problemu zliczania skojarzeń w grafie), jak i eksperymantalnym i teoretycznym badaniem nowych, autorskich metod zliczania- próbkowania jednoczesnego i metody wyznacznikowej [S03-1, S03-2]. Chcemy także zaprojektować efektywne algorytmy zliczania w strukturach dynamicznych, tzn. takich, które zmieniają się w czasie.
  Grant: Dr hab. Krzysztof Diks
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Grant nr: 3 T11C 021 27
  Participants: mgr Piotr Sankowski
  Starting date: 2004-11-16
  Ending date: 2005-11-16
 • Algebraiczne metody szukania skojarzeń w grafach (promotorski) - ostatecznie nie był realizowany
  Przedmiotem projektu jest projektowanie i analiza algorytmów dla jednego z podstawowych problemów grafowych- wyznaczania najliczniejszych skojarzeń. W roku 2004 autor wspólnie z Piotrem Sankowskim) zaprojektował asymptotycznie najszybsze znane algorytmy obliczania najliczniejszych skojarzeń w grafach gęstych i grafach planarnych, dokonując pierwszego do dłuższego czasu przełomu w badaniach nad algorytmami dla skojarzeń. W tym celu ulepszono metody algebraiczne zaproponowane przez Lovasza. Złożoność zaproponowanych algorytmów jest taka sama jak złozoność obliczania wyznacznika. Przedstawione algorytmy wymagają dalszych badań w kierunku ich uproszczenia w taki sposób, żeby implementacje tych algorytmów stały się rzeczywiście konkurencyjne w stosunku do istniejących algorytmów obliczania najliczniejszych skojarzeń. Ponadto planujemy zbadanie możliwości wykorzystania kombinatorycznych algorytmów znajdujących doskonałe skojarzenia do mnożenia macierzy boolowskich.
  Grant: dr hab. Krzysztof Diks
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Grant nr: 3 T11 024 28
  Participants: mgr Marcin Mucha
  Starting date:
  Ending date:
 • Algorytmiczne i obliczeniowe problemy bioinformatyki
  Zamierzamy prowadzić badania w nastepujących trzech tematach: Proteomika, Sieci regulacji genomów, Teoria ewolucji.
  Grant: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Grant nr: 3 T11 021 28
  Participants: dr Anna Gambin, dr Norbert Dojer, dr Paweł Górecki, mgr Joanna Reda, dr Bartosz Wilczyński, dr Damian Wójtowicz, dr hab. Michał Dadlez, prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski, prof. Piotr Słonimski.
  Starting date: 2005-05-30
  Ending date: 2008-05-29
 • Dowodzenie poprawności implementacji behawioralnej w procesie konstrukcji oprogramowania
  Grant: dr Sławomir Lasota
  Grant nr: 8T11 019 19
  Participants: dr Sławomir Lasota
  Starting date: 2000-07-01
  Ending date: 2001-06-30
 • System wspomagania dowodzenia dla duzych aplikacji, oparty na rachunku konstrukcji (promotorski)
  Grant: dr hab.Paweł Urzyczyn
  Finansed by: KBN
  Grant nr: 4T11C 023 22
  Participants: mgr Jacek Chrząszcz
  Starting date: 2002-03-01
  Ending date: 2003-08-31
 • Silna normalizacja przepisywania w rachunku konstrukcji (promotorski)
  Grant: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansed by: KBN
  Grant nr: 4T11C 024 22
  Participants: mgr Daria Walukiewicz-Chrząszcz
  Starting date: 2002-03-01
  Ending date: 2003-08-31
 • Modelowanie ewolucji genomów (promotorski)
  Grant: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Grant nr: 3T11F 016 28
  Participants: mgra Damian Wójtowicz
  Starting date: 2005-05-30
  Ending date: 2007-05-29
 • Typy w dowodzeniu i programowaniu (Types for Proofs and Programs).
  Przedmiotem projektu jest komputerowo wspomagane wnioskowanie formalne. Jest to dziedzina wyrastająca na gruncie logiki formalnej, mająca obecnie istotne zastosowanie dla weryfikacji systemów programistycznych. Przedmiotem badań jest rozwój technologii pragramowania i formalnego wnioskowania opartego na metodach teorii typów. Projekt ma na celu rozwój języków i narzędzi wnioskowania i stosowanie tej technologii w rozmaitych dziedzinach takich jak języki programowania, "certyfied software" i komputerowa formalizacja matematyki, a także dydaktyka matematyki.
  Grant: Prof. Jan Smith
  Finansed by: Komisja Europejska
  Grant nr: 510996
  Coordinator: Prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
  Participants: prof. Paweł Urczyczyn, prof. Jerzy Tiuryn, dr Aleksy Schubert, dr Daria Walukiewicz- Chrząszcz, dr Jacek Chrząszcz, Zdzisław Spławski
  Starting date: 2004-09-01
  Ending date: 2007-08-30
 • MOBIUS - Mobility, Ubiquity and Security
  Grant: Gilles Barthe, Imdea Software, Hiszpania
  Finansed by: European Community 6th Framework Programme
  Grant nr: IST - 15905
  Coordinator: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Participants: dr Jacek Chrząszcz, dr Aleksy Schubert, dr Daria Walukiewicz-Chrząszcz, mgr Patryk Czarnik, mgr Jędrzej Fulara i mgr Krzysztof Jakubczyk
  Starting date: 2005-09-01
  Ending date: 2009-08-31
 • SENSORIA - Software Engineering for Service-Oriented Overlay Computers
  Grant: R. Balleisen, LUDWIG-MAXIMILIANS UNIVERSITAET MUENCHEN
  Finansed by: European Community 6th Framework Programme
  Grant nr: 016004
  Coordinator: Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Starting date: 2005-09-01
  Ending date: 2009-08-31
 • Weryfikacja i zapytania dotyczące struktur z danymi
  projekt w ramach polsko-francuskiego programu POLONIUM
  Grant: dr Luc Segoufin (GEMO INRIA, Francja)
  Finansed by: Komitet Badań Naukowych
  Grant nr:
  Coordinator: dr Sławomir Lasota
  Participants: dr hab. Damian Niwiński, dr Mikołaj Bojańczyk, mgr Filip Murlak
  Starting date: 2006-01-01
  Ending date: 2007-01-01
 • Detection and evolutionary analysis of repeats in protein sequences
  Projekt w ramach polsko-francuskiego programu POLONIUM
  Finansed by: KBN
  Grant nr:
  Coordinator: dr Anna Gambin
  Participants: prof. Jerzy Tiuryn, dr Sławomir lasota, dr Paweł Górecki, mgr Bartosz Wilczyński, Bogusław Kluge
  Starting date: 2005-01-01
  Ending date: 2006-01-01
 • Zastosowanie metod algebraicznych w algorytmicznej teorii grafów
  Celem naukowym projektu jest rozwój metod i algorytmów algebraicznych oraz ich zastosowanie w algorytmicznej teorii grafów.
  Grant: dr Piotr Sankowski
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: 1 P03A 018 30
  Participants: dr Piotr Sankowski
  Starting date: 2006-06-07
  Ending date: 2008-02-06
 • Rozstrzygalne hierarchie regularnych języków drzew (promotorski)
  Zasadniczym celem projektu jest opracowanie matematycznych podstaw metodologii upraszczania specyfikacji systemów współbieznych. Proponujemy podejście za pomocą automatów na drzewach niskończonych. W tym ujęciu złożonośc mierzymy za pomocą alternacji pozytywnych i negatywnych stanów pojawiających się podczas automatu, co ma odzwierciedlenie w koncepcji indeksu automatu. Jednym z kluczowych problemów jest tu kwestia znajdowania równoważnego automatu o minimalnym indeksie.Alternatywnej metody opisu złożoności języków nieskończonych drzew dostarcza deskryptywna teoria mnogości i topologia. Topologiczna złożonośc języka odzwierciedlona jest w jego położeniu w hierarchii borelowskiej/rzutowej. Wiadomo, że dla regularnych języków nieskończonych słów złożoność topologiczna jest blisko związana z minimalną wielkością indeksu deterministycznego automatu rozpoznającego język. Podobne związki dla drzew istnieją, nie są jednak jeszcze wystarczająco poznane. Podejmiemy próbę efektywnego opisu klas hierarchii borelowskiej/rzutowej dla regularnych języków nieskończonych drzew i jej związków z pojęciem indeksu. Hierarchia borelowska/rzutowa, mimo istotnych związków z indeksem, nie posiada stosownej precyzji. Baradziej subtelnych metod porównywania złożoności regularnych języków drzew dostarcza pojęcie ciągłych redukcji i związana z nim hierarchia Wadge'a. Wykorzystując to podejście Klaus Wagner uzyskał kompletny opis regularnych języków nieskończonych słów, co pozwala mieć nadzieję na powodzenie również w przypadku drzew. Zajmiemy sie zagadnieniem rozstrzygania istnienia ciągłych redukcji między zadaniami językami regularnymi oraz obliczaniem pozycji regularnych języków drzew w hierarchii Wadge'a.
  Grant: Dr hab. Damian Niwiński
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N206 005 31/0881
  Participants: mgr Filip Murlak
  Starting date: 2006-10-18
  Ending date: 2008-04-17
 • Zastosowanie współczesnej genomiki funkcjonalnej i bioinformatyki do charakteryzacji i tworzenia modeli procesów biologicznych o istotnym znaczeniu w medycynie i rolnictwie
  projekt badawczy zamawiany z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  Grant: dr Marta Prymakowska-Bosak (IBB PAN)
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: PBZ-MNiI-2/1/2005
  Participants: prof. Jerzy Tiuryn (UW)
  Starting date: 2006-10-12
  Ending date: 2009-10-11
 • Typy, dowody i poprawne programy
  program raealizowany na podstawie umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z Francją POLONIUM
  Grant: prof. Jean-Pierre Jouannaud (LIX, Ecole Polytechnique, Francja)
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: BST-1129/UM
  Coordinator: prof. Paweł Urzyczyn (UW)
  Participants: dr Jacek Chrząszcz, dr Aleksy Schubert, dr Daria Walukiewicz-Chrząszcz, mgr Patryk Czarnik, mgr Jarosław Kuśmierek, Gilles Dowek, Hugo Herbelin, Pierre Yves Strub, Christine Paulin, Jean-Christope Filliatre, Claude Marche
  Starting date: 2006-01-01
  Ending date: 2007-12-31
 • Weryfikacja i zapytania dotyczące struktur z danymi
  projekt realizowany na podstawie umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z Niemcami
  Grant: prof.dr Thomas Schwentick (Universitat Marburg Niemcy)
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: BST-1129/UM
  Coordinator: dr Sławomir Lasota (UW)
  Participants: dr Mikołaj Bojańczyk, prof. Damian Niwiński, mgr Filip Murlak, mgr Givanni Conforti, mgr Volker Weber, dr Wim Martens
  Starting date: 2006-01-01
  Ending date: 2007-12-31
 • Zaawansowane problemy teorii automatów
  Grant: dr hab. Damian Niwiński, prof. UW
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N206 008 32/0810
  Participants: dr S. Lasota, dr M. Bojańczyk
  Starting date: 2007-05-04
  Ending date: 2010-05-03
 • Modele i języki dla specyfikacji przepływow danych (promotorski)
  Grant: dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N206 007 32/0809
  Participants: Jacek Sroka
  Starting date: 2007-04-25
  Ending date: 2008-10-24
 • Półpozycyjna determinacja gier nieskończonych (promotorski)
  Grant: dr hab. Damian Niwiński, prof. UW
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N206 002 32/0472
  Participants: Eryk Kopczyński
  Starting date: 2007-04-25
  Ending date: 2008-10-28
 • Algorytmy rozproszone odporne na błędy (promotorski)
  Grant: dr hab. Damian Niwiński, prof. UW
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N206 001 32/0092
  Participants: Michał Strojnowski
  Starting date: 2007-04-25
  Ending date: 2008-10-24
 • Nowe techniki w algorytmach grafowych: algorytmy dokladne dla problemów NP-trudnych, grafy rzadkie i ich zastosowania
  Grant: dr Łukasz Kowalik
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N206 005 32/0807
  Starting date: 2007-05-04
  Ending date: 2009-05-03
 • Teoria programowania w logikach modalnych i deskrypcyjnych
  Grant: dr Anh Linh Nguyen
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N206 3982 33
  Starting date: 2007-11-28
  Ending date: 2009-11-27
 • Games for Design and Verification (GAMES)
  ESF Research Networking Programme. As computing systems become larger, more complex, and increasingly distributed and interactive, there is a pressing need for formal methods that guarantee their reliability, correctness, and efficiency. This network proposes a research and training programme for the design and verification of computing systems, using a methodological framework that is based on the interplay of finite and infinite games, mathematical logic and automata theory.
  Grant: Erich Grädel, RWTH Aachen, Niemcy
  Finansed by: European Science Foundation
  Grant nr:
  Coordinator: dr hab. Damian Niwiński, prof. UW
  Participants: dr Mikołaj Bojańczyk, dr hab. Sławomir Lasota
  Starting date: 2008-03-01
  Ending date: 2013-03-31
 • Automata: from Mathematics to Applications (AutoMathA)
  ESF Research Networking Programme
  Finansed by: European Science Foundation
  Grant nr:
  Coordinator: dr Mikołaj Bojańczyk
  Starting date: 2005-05-01
  Ending date: 2010-05-31
 • Aproksymacyjne systemy wieloagentowe
  Grant: dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz, prof. UW
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N206 399334
  Participants: prof. dr hab. Andrzej Szałas, dr Linh Anh Nguyen, dr hab. Beata Konikowska
  Starting date: 2008-05-16
  Ending date: 2011-05-15
 • Odporność danych skompresowanych na błędy – wybrane zagadnienia (promotorski)
  Grant: dr hab. Wojciech Plandowski, prof. UW
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N206 376134
  Participants: Marek Biskup
  Starting date: 2008-03-18
  Ending date: 2009-09-01
 • Złożone problemy algorytmiczne we współczesnej informatyce teoretycznej
  Grant: prof. dr hab. Wojciech Rytter
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N 206 004 32/0806
  Participants: dr hab. Wojciech Plandowski, dr Anna Gambin, dr Mirosław Kowaluk
  Starting date: 2007-05-30
  Ending date: 2010-05-29
 • Zagadnienia semantyczne w logikach nieklasycznych stosowanych do wnioskowania aproksymacyjnego
  Grant: prof. dr hab. Andrzej Szałas
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N206 399134
  Starting date: 2008-05-05
  Ending date: 2010-05-04
 • Ewolucja sieci interakcji białko-białko (promotorski)
  Grant: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N301 158935
  Participants: Janusz Dutkowski
  Starting date: 2008-08-25
  Ending date: 2010-07-11
 • Wzorce sekwencyjne w tekstach: wydobywanie i analiza (promotorski)
  Grant: dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N206 400234
  Participants: Wojciech Jaworski
  Starting date: 2008-05-13
  Ending date: 2009-08-15
 • Narzędzia i techniki rozszerzające modularność i siłę wyrazu języków obiektowych (promotorski)
  Grant: prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N206 376334
  Participants: Jarosław Kuśmierek
  Starting date: 2008-05-16
  Ending date: 2010-04-15
 • Graph colorings and their applications
  Program Polonium
  Grant: dr Łukasz Kowalik, dr Riste Škrekovski
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr:
  Coordinator: dr Łukasz Kowalik
  Starting date: 2008-01-01
  Ending date: 2009-12-31
 • Algorytmiczne problemy biologii systemów i bioinformatyki
  Grant: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N301 065236
  Starting date: 2009-05-05
  Ending date: 2012-05-04
 • Formalizacja naiwnej teorii typów (promotorski)
  Grant: prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N206 358536
  Participants: Agnieszka Kozubek
  Starting date: 2009-05-21
  Ending date: 2011-04-30
 • Teoria typów w badaniach własności programów
  Grant: prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N206 355836
  Starting date: 2009-05-25
  Ending date: 2011-11-24
 • Foundations of XML – Safe Processing of Dynamic Data over the Internet (FOX)
  Projekt międzynarodowy współfinansowany. Polska nazwa: Podstawy XML – Bezpieczne Przetwarzanie Danych Dynamicznych w Internecie. Seventh Framework Programme (FP7), Theme 3, Information and Communication Technologies. Collaborative project . http://lib.bioinfo.pl/projects/view/4717
  Finansed by: Komisja Europejska
  Grant nr: 233599
  Coordinator: dr hab. Mikołaj Bojańczyk
  Starting date: 2009-05-01
  Ending date: 2012-06-30
 • Algorytmy aproksymacyjne o ograniczonych zasobach
  Grant: dr Piotr Sankowski
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N206 355636
  Starting date: 2009-05-21
  Ending date: 2012-05-20
 • Adaptatywne symulacje w modelowaniu procesów decyzyjnych o wielkich rozmiarach na przykładzie gry GO (promotorski)
  Grant: prof. dr hab. Krzysztof Diks
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N206 359236
  Participants: Łukasz Lew
  Starting date: 2009-05-21
  Ending date: 2010-09-26
 • Genomika porównawcza transpozonów roślinnych
  Grant: dr hab. Anna Gambin
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N301 013436
  Starting date: 2009-05-05
  Ending date: 2012-05-04
 • Modelowanie matematyczne i analiza algorytmiczna molekularnych szlaków sygnałowych
  Grant: dr hab. Sławomir Lasota
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N206 356036
  Starting date: 2009-05-21
  Ending date: 2012-05-20
 • Expressive Power of Tree Logics (SOSNA)
  ERC Starting Grant
  Grant: dr hab. Mikołaj Bojańczyk
  Finansed by: European Research Council
  Grant nr: 239850
  Starting date: 2009-11-01
  Ending date: 2013-10-31
 • Kartograf
  zlecenie firmy Symantec Poland Sp. z o.o.
  Grant: dr Janusz Jabłonowski
  Finansed by: Symantec GmbH
  Grant nr:
  Starting date: 2009-07-05
  Ending date:
 • System do testowania aplikacji w środowisku RCS
  Finansed by: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
  Grant nr: DOC 280
  Coordinator: prof. dr hab. Krzysztof Diks
  Starting date: 2009-12-16
  Ending date: 2010-12-30
 • System automatycznej oceny bezpieczeństwa telefonów komórkowych
  Finansed by: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
  Grant nr: DOC 279
  Coordinator: prof. dr hab. Krzysztof Diks
  Starting date: 2009-12-16
  Ending date: 2010-12-30
 • Applications of automata theory to processing XML documents
  Grant: dr hab. Mikołaj Bojańczyk, prof. UW
  Finansed by: Ministry of Science and Higher Education
  Grant nr: N N206 380037
  Starting date: 2009-10-15
  Ending date: 2011-08-03
 • Specyfikacja i weryfikacja systemów oprogramowania – od teorii do praktyki
  Grant: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N206 493138
  Starting date: 2010-03-29
  Ending date: 2013-03-28
 • Teoria i praktyka obliczania najliczniejszych skojarzeń w grafach
  Grant promotorski
  Grant: prof. dr hab. Krzysztof Diks
  Finansed by: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Grant nr: N N206 373339
  Participants: Piotr Stańczyk
  Starting date: 2010-10-28
  Ending date: 2011-10-27
 • Analiza strukturalna i predykcja modułów cis-regulatorowych w genomach wyższych eukariotów.
  Grant: dr Norbert Dojer
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: N N519 652740
  Participants: prof.gr hab. Jerzy Tiuryn, dr inż. Przemysław Biecek, dr Bartosz Wilczyński, dr Michał Dąbrowski
  Starting date: 2011-04-15
  Ending date: 2014-04-14
 • Złożoność parametryzowana i algorytmy wykładnicze.
  Grant: dr hab. Łukasz Kowalik
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: N N206 567140
  Participants: mgr Marek Cygan, mgr Marcin Pilipczuk, dr Jakub Wojtaszczyk
  Starting date: 2011-04-20
  Ending date: 2014-04-19
 • Nowe modele automatów.
  Grant: dr hab. Sławomir Grzegorz Lasota
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: N N206 567840
  Participants: prof. dr hab. Damian Niwiński, dr hab. Mikołaj Bojańczyk, dr Filip Murlak, dr Eryk Kopczyński, mgr Paweł Parys
  Starting date: 2011-05-26
  Ending date: 2014-05-15
 • Procesy bezkontekstowe: teoria, algorytmy, zastosowania.
  Grant: dr hab. Sławomir Grzegorz Lasota (promotorski - Czerwiński)
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: N N206 568640
  Starting date: 2011-04-20
  Ending date: 2013-04-19
 • Algorytmy on-linew modelach stochastycznych.
  Grant: dr Marcin Ireneusz Mucha
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: N N206 567940
  Participants: mgr Marek Cygan, dr hab. Piotr Sankowski
  Starting date: 2011-04-20
  Ending date: 2014-04-19
 • Wybrane problemy współczesnej algorytmiki
  Grant: prof. dr hab. Wojciech Rytter
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: N N206 566740
  Participants: prof. dr hab.Krzysztof Diks, prof. dr hab.Wojciech Plandowski, dr hab. Mirosław Kowaluk
  Starting date: 2011-04-20
  Ending date: 2014-04-19
 • Algorytmiczne i kombinatoryczne problemy związane ze zliczaniem powtórzeń w słowach.
  Grant: prof. dr hab. Wojciech Rytter (promotorski - Jakub Radoszewski)
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: N N206 568540
  Starting date: 2011-04-20
  Ending date: 2012-04-19
 • Zaawansowane obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych
  Grant: dr hab. Jerzy Paweł Tyszkiewicz
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: N N516473140
  Participants: dr Jacek Sroka
  Starting date: 2011-05-26
  Ending date: 2013-05-25
 • Analiza i opracowanie metod eksploracji procesów w oparciu o algorytmy szkieletowe.
  Grant: mgr Adam Paweł Przybyłek
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2011/01/N/ST6/02752
  Participants: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki- opiekun naukowy
  Starting date: 2011-12-15
  Ending date: 2013-12-14
 • Zaawansowane metody wnioskowania i techniki optymalizacyjne dla problemów klasyfikacji ontologii i sprawdzenia spójności ontologii.
  Grant: dr hab. Anh Linh Nguyen
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2011/01/B/ST6/02759
  Starting date: 2011-12-07
  Ending date: 2014-12-06
 • Narzędzia, algorytmy i modele w badaniu wspólnej ewolucji gatunków, genów i białek.
  Grant: dr Paweł Piotr Górecki
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2011/01/B/ST6/02777
  Participants: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, prof. Oliver Eulenstein
  Starting date: 2011-12-07
  Ending date: 2014-12-06
 • Rozwój regułowych języków zapytań stosowanych w systemach inteligentnych.
  Grant: prof. dr hab. Andrzej Piotr Szałas
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2011/01/B/ST6/02769
  Participants: dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz, dr hab. Anh Linh Nguyen
  Starting date: 2011-12-07
  Ending date: 2014-12-06
 • Integracyjna biologia systemów: wnioskowanie z heterogenicznych danych
  Grant: dr hab. Anna Barbara Gambin
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2011/01/B/NZ2/00864
  Participants: dr Tomasz Burzykowski, dr hab. Paweł Stankiewicz, dr Przemysław Biecek, dr Norbert Dojer, mgr Piotr Dittwald, mgr Mikołaj Rybiński, mgr Maciej Sykulski, mgr Agata Charzyńska
  Starting date: 2011-12-27
  Ending date: 2014-12-26
 • Computational modeling of transcription regulation in the context of chromatin dynamics
  Grant: dr Bartosz Wilczyński
  Finansed by: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Grant nr: HOMING PLUS/2010-2/16
  Starting date: 2011-05-01
  Ending date: 2013-04-30
 • Scalable Self-Managed Point-to-Point Routing for the Internet of Things Applications
  Grant: dr Konrad Iwanicki
  Finansed by: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Grant nr: HOMING PLUS/2010-2/4
  Starting date: 2011-07-01
  Ending date: 2013-06-30
 • Nebulostore: Peer-to-Peer Storage System
  Grant: dr Krzysztof Rządca
  Finansed by: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Grant nr: HOMING PLUS/2010-2/13
  Starting date: 2011-05-01
  Ending date: 2013-04-30
 • Interactive Computations in Layered Granular Networks
  Grant: dr Piotr Wasilewski
  Finansed by: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Grant nr: HOMING PLUS/20111-3/12
  Starting date: 2011-09-01
  Ending date: 2013-08-31
 • Quering and Managing Navigational Databases
  Finansed by: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Grant nr: Homing Plus/2010-1/11
  Coordinator: dr Filip Murlak
  Starting date: 2010-10-01
  Ending date: 2012-09-30
 • Cryptographic Protocols Provably-Secure Against Physical Attacks
  Grant: dr Stefan Dziembowski
  Finansed by: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Grant nr: WELCOME/2010-4/2
  Participants: dr Stefan Dziembowski
  Starting date: 2011-06-01
  Ending date: 2015-05-31
 • Cryptography on Non-Trusted Machines
  Grant: dr Stefan Dziembowski
  Finansed by: ERC
  Grant nr: CNTM
  Coordinator: dr Stefan Dziembowski
  Participants: mgr. Konrad Dumoga, mgr. Michał Zając, mgr. Maciej Obremski, mgr. Tomasz Kazana
  Starting date: 2008-11-02
  Ending date: 2013-10-31
 • EMBO Instalation Grant
  Grant: dr Bartosz Wilczyński
  Finansed by: EMBO
  Grant nr: No. 2354
  Starting date: 2012-01-20
  Ending date: 2015-01-19
 • Całościowe przewidywanie kooperatywnych elementów regulatorowych w genomach eukariotycznych..
  Grant: mgr Aleksander Jankowski
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki Kraków
  Grant nr: 2011/03/N/NZ2/03177
  Participants: prof.dr hab. Jerzy Tiuryn
  Starting date: 2012-09-18
  Ending date: 2014-09-17
 • Graph within graphs. Algorithmic and combinatorial aspects of containment relations in graphs.
  Grant: dr Marcin Kamiński
  Finansed by: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Grant nr: HOMING PLUS/2011-4/8
  Starting date: 2012-07-04
  Ending date: 2014-06-30
 • The Expressiveness of Modal Fixpoint Logics.
  Grant: dr Alessandro Facchini
  Finansed by: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Grant nr: HOMING PLUS/2012-5/1
  Starting date: 2012-09-01
  Ending date: 2014-08-31
 • Złożoność obliczeniowa problemów spójności w grafach
  Grant: dr Marcin Kamiński
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2012/07/D/ST6/02432
  Starting date: 2013-07-09
  Ending date: 2016-07-08
 • Parametry modeli skończonych
  Grant: dr Eryk Kopczyński
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2012/07/D/ST6/02435
  Starting date: 2013-07-12
  Ending date: 2016-07-11
 • Automatyzacja wnioskowania konstruktywnego
  Grant: dr hab.Aleksy Schubert
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2012/07/B//ST6/01532
  Participants: prof. dr hab.Paweł Urzyczyn, dr Konrad Zdanowski, dr Marcin Benke,dr Jacek Chrząszcz, dr Daria Walukiewicz-Chrząszcz
  Starting date: 2013-05-16
  Ending date: 2016-01-15
 • Modelowanie aktywności transpozonów indukowanej stresem
  Grant: dr hab.Anna Gambin
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2012/06/M/ST6/00438
  Participants: dr Arnaud Le Rouzic, prof.Pierre Capy, dr inż. Dariusz Grzebelus, mgr Michał Startek
  Starting date: 2013-02-08
  Ending date: 2016-02-07
 • SocSenSys: Systemy sprzężenia społecznego oparte o osobiste sieci sensorowe
  Grant: dr Konrad Iwanicki
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowien
  Grant nr: 2012/05/D/ST6/03582
  Participants: dr Marcin Peczarski, dr Dominik Batorski
  Starting date: 2013-02-07
  Ending date: 2016-02-06
 • Podstawy teoretyczne systemów wspomagania dowodzenia zezwalających na nieograniczone definicje rekurencyjne
  Grant: mgr Łukasz Czajka
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2012/07/N/ST6/03398
  Starting date: 2013-07-11
  Ending date: 2016-01-10
 • Metody obliczeniowe do detekcji mutacji zwiącznych z opornością na antybiotyki w szczepach bakteryjnych
  Grant: mgr Michał Wźniak
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2012/05/N/ST6/03247
  Participants: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Starting date: 2013-03-25
  Ending date: 2015-03-25
 • Symulacja i bisymulacja dla procesów bezkontekstowych i auomatów ze stosem
  Grant: mgr Piotr Hofman
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2012/05/N//ST6/03226
  Starting date: 2013-02-06
  Ending date: 2014-08-05
 • Nowe pojęcie skończoności w teorii obliczeń
  Grant: dr hab. Mikołaj Bojańczyk
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2012/07/B/ST6/01497
  Participants: dr hab. Bartosz Klin, dr hab. Sławomir Lasota, dr Szymon Toruńczyk, mgr Joanna Ochremiak, mgr Nathanael Fijalkow
  Starting date: 2013-08-29
  Ending date: 2016-08-28
 • Modele i algorytmy zarządzania zasobami współczesnych systemów informatycznych
  Grant: dr inż.Krzysztof Rządca
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2012/07/D/ST6/02440
  Starting date: 2013-07-04
  Ending date: 2016-07-03
 • Granice rozstrzygalności w teorii automatow
  Grant: dr Paweł Parys
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Grant nr: 2012/07/D/ST6/02443
  Starting date: 2013-07-09
  Ending date: 2016-07-08
 • Approximation and parameterized local search algorithms.
  Grant: dr Marek Cygan
  Finansed by: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Grant nr: HOMING PLUS 2012-6/2
  Participants: dr M.Cygan
  Starting date: 2013-07-01
  Ending date: 2015-06-30
 • Strategic Resilience of Networks.
  Grant: dr Marcin Dziubiński
  Finansed by: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Grant nr: HOMING PLUS/2013-7/4
  Participants: dr Marcin Dziubiński
  Starting date: 2013-08-01
  Ending date: 2015-07-31
 • Coś na ząb- epigenomika zaburzeń odżywiania.
  Grant: dr Bartosz Wilczyński
  Finansed by: NCBiR
  Grant nr: ERA-NET NEURON/10/2013
  Starting date: 2013-08-09
  Ending date: 2016-08-08
 • Zarządzanie zasobami w egoistycznych i kooperacyjnych systemach rozproszonych
  Grant: mgr Piotr Skowron
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki, Kraków
  Grant nr: 2013/09/N/ST6/03661
  Participants: dr inż. Krzysztof Rządca
  Starting date: 2014-03-18
  Ending date: 2016-03-17
 • Granice obliczalności dla zapytań rekurencyjnych
  Grant: mgr Filip Mazowiecki
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki, Kraków
  Grant nr: 2013/09/N/ST6/01170
  Participants: dr Filip Murlak, mgr Adam Witkowski
  Starting date: 2014-02-21
  Ending date: 2016-02-20
 • Grant nr:
  Starting date:
  Ending date:
 • Sieci : Podejście wielodyscyplinarne
  Grant: prof. dr Krzysztof Apt
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki - Kraków
  Grant nr: 2014/13/B/ST6/01807
  Participants: dr Marcin Dziubiński, dr Tomasz Michalak
  Starting date:
  Ending date:
 • Formalne podstawy kryptowalut
  Grant: dr hab. Stefan Dziembowski
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki - Kraków
  Grant nr: 2014/13/B/ST6/03540
  Starting date:
  Ending date:
 • Od niejednostajnych danych dyskowych do uwierzytelniania odpornego na wycieki
  Grant: mgr Michał Paweł Zając
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki, Kraków
  Grant nr: 2014/13/N/ST6/03029
  Starting date: 2015-02-04
  Ending date: 2016-08-03
 • Obliczeniowy model specyficznej tkankowo regulacji genów
  Grant: mgr Paweł Bednarz
  Finansed by: Narodowe Centrum Nauki, Kraków
  Grant nr: 2015/16/T/NZ2/00178
  Starting date: 2015-09-30
  Ending date: 2016-09-30

Institute of Applied Mathematics and Mechanics