You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Highly configurable eSignature Solution for higher education

Grant holderJanina Mincer-Daszkiewicz
Contract no.INEA/CEF/ICT/A2020/2271208 oraz dofinansowanie z MEiN umowa nr 5183/CEF/2021/2
Starting date2021-04-01
Ending date2022-09-30
Financed byInnovation and Networks Executive Agency oraz dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu "Projekty Międzynarodowe współfinansowane".

Dofinansowanie: 101 544,00 PLN

Całkowita wartość: 451 310,00 PLN