You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Algorithms for inferring multi-contact interactions from chromosome conformation capture data

Grant holderAleksander Jankowski
Contract no.PPN/PPO/2019/1/00042/U/0001
Starting date2020-03-01
Ending date2024-02-29