You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Development of " Computational Chemical Linguistics" and its Applications to the Efficient Planning of Multistep Chemical Syntheses

Grant holderAnna Gambin
Contract no.2014/12/W/ST5/00592
Starting date2014-12-11
Ending date2019-12-10
Financed byNarodowe Centrum Nauki
ParticipantsInstytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Języka Polskiego PAN, UW Wyział Matematyki