You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Challenges in semistructural data management

Grant holderFilip Murlak
Contract no.2013/11/D/ST6/03075
Starting date2014-09-03
Ending date2017-09-02
Financed byNarodowe Centrum Nauki
Participantsdr Filip Murlak
KeywordsXML, drzewa, drzewa z danymi, języki zapytań, wymiana danych, minimalizacja, separacja, analiza statyczna, wzorce drzewiaste