You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Smart-Contract Protocols: Theory for Applications

Grant holderStefan Dziembowski
Contract no.885666-PROCONTRA-ERC-2019-ADG
Starting date2021-01-01
Ending date2025-12-31
Financed byEuropean Commission