You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Nieliniowe formy całkowe zwiazane ze skokowymi procesami Markowa

Grant holderKatarzyna Pietruska-Pałuba
Contract no.UMO-2018/31/B/ST1/03818
Starting date2019-05-30
Ending date2022-07-04
Financed byNarodowe Centrum Nauki