You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Two-sided bounds for random chaoses

Grant holderRafał Meller
Contract no.UMO-2018/29/N/ST1/00454
Starting date2018-12-07
Ending date2021-01-20
Financed byNarodowe Centrum Nauki