You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Provability, computation and combinatorics at the lower and intermediate levels of Gödel hierarchy

Grant holderLeszek Kołodziejczyk
Contract no.UMO-2017/27/B/ST1/01951
Starting date2018-07-19
Ending date2022-07-18
Financed byNarodowe Centrum Nauki