You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Algebraic varietes related to combinatorial structures

Grant holderMaria Donten-Bury
Contract no.UMO-2017/26/D/ST1/00755
Starting date2018-03-08
Ending date2021-07-19
Financed byNarodowe Centrum Nauki