You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Return to list

Agnieszka Mykowiecka - nadanie stopnia doktora

Inference of Credible Associations between Genes and Genomes (Rekonstrukcja Wiarygodnych Relacji Między Genami a Genomami)

Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski
W zakresie: 
informatyki
Data nadania: 
2023-05-25
Data obrony: 
2023-05-18 17:15
Sala: 
(obrona w tybie zdalnym)
Promotor: 
dr hab. Paweł Górecki (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: 
prof. dr hab. inż Sebastian Deorowicz (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro (Politechnika Gdańska)