You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Doktoraty

Metaheuristics in Optimization of Complex Processes (Metaheurystyki w optymalizacji procesów złożonych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data obrony: 2024-02-29 16:00
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Skowron (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), prof. dr hab. Jacek Tabor (Uniwersytet Jagielloński)

Pewne aspekty mechanizmów molekularnych cyklu komórkowego i wzrost diauksyczny w ujęciu matematycznym (Some Aspects of Molecular Mechanisms of the Cell Cycle and Diauxic Growth from a Mathematical Perspective)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2024-01-25
Data obrony: 2024-01-11 16:00
Promotor: prof. dr hab. Mirosław Lachowicz (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jacek Kubiak (Uniwersytet Rennes), promotor pomocniczy: dr Zuzanna Szymańska (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)
Recenzenci: Prof. Dr. Anna Marciniak-Czochra (Heidelberg University), prof. dr hab. Tomasz Lipniacki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

Ensembles of Classifiers Based on Decision Bireducts (Metody wyznaczania zespołów klasyfikatorów z wykorzystaniem bireduktów decyzyjnych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2024-01-25
Data obrony: 2024-01-11 14:00
Promotor: prof. dr hab. Dominik Ślęzak (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Przybyła-Kasperek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz (Politechnika Warszawska)

Secant Varieties, Waring rank, and Generalizations from Algebraic Geometry Viewpoint (Rozmaitości siecznych, ranga Waringa i ich uogólnienia z perspektywy geometrii algebraicznej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2023-12-21
Data obrony: 2023-12-15 16:00
Promotor: dr hab. Jarosław Buczyński, prof. IM PAN (IM PAN)
Recenzenci: prof. Kristian Ranestad (University of Oslo, Norwegia), dr Maria Chiara Brambilla (Università Politecnica delle Marche, Włochy), prof. dr hab. Sławomir Rams (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

The Single-Use Restriction for Register Automata and Transducers over Infinite Alphabets (Warunek jednorazowości dla automatów i transduktorów rejestrowych nad nieskończonymi alfabetami)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-12-21
Data obrony: 2023-12-15 14:15
Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr Emmanuel Filiot (Université Libre de Bruxelles), dr Diego Figueira (Université de Bordeaux), prof. Andrzej Murawski (University of Oxford)

Computational Methods for the Analysis of Chromosomal Rearrangements (Metody obliczeniowe w analizie rearanżacji chromosomowych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-12-21
Data obrony: 2023-12-13 14:15
Promotor: prof. dr hab. Anna Gambin (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr Krzysztof Gogolewski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk (Politechnika Poznańska), dr hab. inż Robert Nowak, prof. ucz. (Politechnika Warszawska)

Efficient Methods for Machine Learning in Sequential Decision Making (Wydajne metody uczenia maszynowego dla problemów sekwencyjnego podejmowania decyzji)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-12-21
Data obrony: 2023-12-07 14:00
Promotor: dr hab. Piotr Miłoś, prof. IM PAN (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)
Recenzenci: dr hab. Igor T. Podolak (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. inż. Paweł Wawrzyński (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński (Politechnika Poznańska)

Probabilistic Graphical Models for Mapping Tumor Clones in Cancerous Issues and Single Cells (Probabilistyczne modele graficzne do mapowania klonów nowotworowych w tkankach nowotworowych i pojedynczych komórkach)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-11-30
Data obrony: 2023-11-17 14:00
Promotor: dr hab. Ewa Szczurek, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski), prof. Alessandra Carbone (Sorbonne Université)
Recenzenci: prof. Marco Antoniotti (Università degli Studi di Milano-Bicocca), prof. Giulio Caravagna (University of Trieste), prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)

Structure and Representations of Hecke-Kiselman Algebras Associated to Oriented Graphs (Struktura i reprezentacje algebr Hecke-Kiselmana związanych z grafami zorientowanymi)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2023-11-30
Data obrony: 2023-11-16 16:15
Promotor: prof. dr hab. Jan Okniński (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk (Politechnika Białostocka), prof. dr hab. Stanisław Kasjan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Michał Ziembowski, prof. ucz. (Politechnika Warszawska)

Resource Allocation Methods for Serverless Cloud Computing Platforms (Metody alokacji zasobów w bezserwerowych platformach chmurowych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-10-26
Data obrony: 2023-10-16 14:00
Promotor: dr hab. Krzysztof Rządca, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski (Politechnika Poznańska), prof. Loris Marchal (ENS Lyon), dr hab. inż. Bartosz Baliś, prof. ucz. (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)

Commutative Images of Languages Over Infinite Alphabets (Obrazy przemienne języków nad alfabetami nieskończonymi)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-10-26
Data obrony: 2023-10-13 12:00
Promotor: prof. dr hab. Sławomir Lasota (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr Piotr Hofman (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. Karin Quaas (Uniwersytet w Lipsku, Niemcy), dr hab. Jan Otop (Uniwersytet Wrocławski), prof. Andrzej Murawski (Uniwersytet Oksfordzki, Wielka Brytania)

Algorithms and Computational Models in Chemical Analysis (Algorytmy i modele obliczeniowe w analizie chemicznej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-10-26
Data obrony: 2023-10-06 14:15
Promotor: dr hab. Błażej Miasojedow, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. Tomasz Burzykowski (Hasselt University), prof. dr hab. inż. Joanna Polańska (Politechnika Śląska)

Concentration of Measure and Functional Inequalities (Koncentracja miary i nierówności funkcyjne)

Data nadania: 2023-09-28
Data obrony: 2023-09-26 15:00
Promotor: dr hab. Radosław Adamczak (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Kamil Kaleta (Politechnika Wrocławska), dr Tomasz Tkocz (Carnegie Mellon University), prof. Bogusław Zegarliński (Imperial College London)

Geometric Approaches to Lie Bialgebras, Their Classification, and Applications (Geometryczne podejścia do bialgebr Liego, ich klasyfikacji oraz zastosowa)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2023-09-28
Data obrony: 2023-09-14 14:30
Promotor: dr hab. Javier De Lucas Araujo (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Andriy Panasyuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), prof. dr hab. Paweł Nurowski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN), prof. Juan Carlos Marrero (University of La Laguna)

Graph Width Parameters. Dependencies, Algorithms and Decompositions (Parametry szerokości grafów. Zależności, algorytmy i dekompozycje)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-09-28
Data obrony: 2023-09-12 15:00
Promotor: dr hab. Marcin Pilipczuk (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski (Politechnika Warszawska), prof. Daniel Kráľ (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr hab. Tomasz Krawczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Pseudoentropy (Pseudoentropia)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-06-29
Data obrony: 2023-05-23 10:15
Promotor: prof. dr hab. Stefan Dziembowski (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: prof. Krzysztof Pietrzak (IST Austria)
Recenzenci: prof. Iftach Haitner (Tel Aviv University, Izrael), prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (Politechnika Wrocławska)

Inference of Credible Associations between Genes and Genomes (Rekonstrukcja Wiarygodnych Relacji Między Genami a Genomami)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-05-25
Data obrony: 2023-05-18 17:15
Promotor: dr hab. Paweł Górecki (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. inż Sebastian Deorowicz (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro (Politechnika Gdańska)

Methods of Detecting Spatio-Temporal Patterns in Software Development Processes (Metody wykrywania wzorców strukturalno-czasowych w procesie wytwarzania oprogramowania)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-05-25
Data obrony: 2023-04-27 17:00
Promotor: prof. dr hab. Dominik Ślęzak (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Lech Madeyski (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki (Politechnika Poznańska)

Computational Methods for Anti-Cancer Drug Sensitivity Prediction (Obliczeniowe metody przewidywania wrażliwości na leki przeciwnowotworowe)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-04-27
Data obrony: 2023-04-20 14:00
Promotor: dr hab. Ewa Szczurek (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr. María Rodríguez Martínez (IBM Research – Zurich), prof. dr hab. Jacek Tabor (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. inż. Joanna Polańska (Politechnika Śląska)

Computational Methods for Analysis of the Tumor Microenvironment in Histopathological Images (Metody obliczeniowe do analizy mikrośrodowiska rakowego w obrazach histopatologicznych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-03-30
Data obrony: 2023-03-23 14:00
Promotor: dr hab. Ewa Szczurek (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Witold Dyrka (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie), prof. dr hab. inż. Andrzej Polański (Politechnika Śląska)

HMM-based Method for Identifying Enrichment in Signal from Sequencing-based Experiments (Oparta na HMM-ach metoda identyfikowania wzbogacenia w sygnale z eksperymentów opartych na sekwencjonowaniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-03-30
Data obrony: 2023-03-16 14:00
Promotor: dr hab. Bartosz Wilczyński, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Mackiewicz (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Małgorzata Kotulska (Politechnika Wrocławska), prof. Uwe Ohler (Max Delbrück Center for Molecular Medicine)

Algorithms for Computational Mass Spectrometry Based on the Optimal Transport Theory (Algorytmy obliczeniowej spektrometrii mas oparte na teorii optymalnego transportu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-03-30
Data obrony: 2023-03-06 14:00
Promotor: prof. dr hab. Anna Gambin (Uniwersytet Warszawski), prof. Dirk Valkenborg (Hasselt University)
Recenzenci: prof. dr hab. Witold Danikiewicz (Instytut Chemii Organicznej PAN), prof. Hannes Röst (University of Toronto), prof. Stefan Tenzer (Johannes Gutenberg University Mainz)

Julia Sets in Random Holomorphic Dynamics (Zbiory Julii w losowej dynamice holomorficznej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2023-03-30
Data obrony: 2023-02-27 12:00
Promotor: prof. dr hab. Anna Zdunik (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. Xavier Jarque (Universitat de Barcelona), prof. dr hab. Janina Kotus (Politechnika Warszawska), dr. hab. Artem Dudko (Instytut Matematyczny PAN)

Exact Covers and Pattern Matching with Mismatches (Dokładne szablony i wyszukiwanie wzorca z dozwolonymi niedopasowaniami)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-02-23
Data obrony: 2023-02-14 11:00
Promotor: dr hab. Jakub Radoszewski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Artur Jeż (Uniwersytet Wrocławski), prof. Thierry Lecroq (University of Rouen Normandy, Francja), prof. Amihood Amir (Bar-Ilan University, Izrael)

Martingale Methods in Selected Topics of Harmonic Analysis (Metody martyngałowe w wybranych zagadnieniach analizy harmonicznej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2023-01-26
Data obrony: 2023-01-20 16:00
Promotor: dr hab. Adam Osękowski, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Skrzypczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska), prof. Mark Veraar (Uniwersytet Techniczny w Delft, Holandia)

Motivic Chern Classes and Stable Envelopes (Motywiczne klasy Cherna i stabilne otoczki)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2023-01-26
Data obrony: 2023-01-19 16:00
Promotor: dr hab. Andrzej Weber, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr. Jörg Schürmann (Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze, Niemcy), prof. Andrey Smirnov (Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill, USA), prof. dr hab. Aleksy Tralle (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Podporządkowane ruchy Browna na fraktalach i związane z nimi losowe operatory Schrödingera (Subordinate Brownian Motions on Fractals and Random Schrödinger Operators Driven by These Processes)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2023-01-26
Data obrony: 2022-12-19 12:00
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytat Warszawski)
Recenzenci: prof. Zdzisław Brzeźniak (University of York), dr hab. inż. Paweł Sztonyk (Politechnika Wrocławska)

A Functional Programming Language for Sets with Atoms (Funkcyjny język programowania dla zbiorów z atomami)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-12-15
Data obrony: 2022-12-08 14:15
Promotor: prof. dr hab. Bartosz Klin (University of Oxford)
Recenzenci: dr hab. Dariusz Biernacki, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Paweł Urzyczyn (Uniwersytet Warszawski)

Tame the Infinite - Simplification Problems for Infinite-State Systems (Oswoić nieskończone - problemy upraszczania dla systemów nieskończenie stanowych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-10-27
Data obrony: 2022-10-12 12:00
Promotor: prof. dr hab. Sławomir Lasota (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr hab. Wojciech Czerwiński (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Jakub Michaliszyn (Uniwersytet Wrocławski), prof. Stefan Göller (Universität Kassel)

Stochastic volatility in selected models of financial markets (Zmienność stochastyczna w wybranych modelach rynków finansowych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2022-10-27
Data obrony: 2022-09-29 09:00
Promotor: prof. dr hab. Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Łukasz Delong (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Marek Rutkowski (The University of Sydney)

Modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się gruźlicy w populacjach niejednorodnych (Mathematical Modelling of Tuberculosis Spread in Heterogeneous Populations)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2022-09-29
Data obrony: 2022-07-12 12:00
Promotor: prof. dr hab. Urszula Foryś (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Bodzioch (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Recenzenci: prof. dr hab. Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Tomasz Lipniacki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

Axiomatization of the Walk-Based Centrality Measures (Aksjomatyzacja miar centralności opartych na ścieżkach)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-09-29
Data obrony: 2022-07-08 10:00
Promotor: dr hab. Marcin Dziubiński (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr Oskar Skibski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. Edith Elkind (University of Oxford), dr hab. inż. Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska)

Combining Instance-Based Learning and Rule-Based Methods for Imbalanced Data (Łączenie metody bazującej na instancjach z metodą indukcji reguł dla danych niezbalansowanych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-06-30
Data obrony: 2022-06-21 16:15
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski (Politechnika Poznańska)

Limits of Saturated Ideals of Points with Applications to Secant Varieties (Granice nasyconych ideałów punktów z zastosowaniami do rozmaitości siecznych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2022-06-30
Data obrony: 2022-06-08 14:30
Promotor: dr hab. Jarosław Buczyński (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), promotor pomocniczy: dr Joachim Jelisiejew (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Grzegorz Bobiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Marcin Dumnicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. Gregory G. Smith (Queen's University, Kanada)

Analiza różnicowej ekspresji genów w populacjach bakterii (Differential expression analysis in populations of bacteria)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-06-30
Data obrony: 2022-06-02 14:15
Promotor: dr hab. Bartosz Wilczyński (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Paweł Łabaj (Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr hab. inż. Robert Nowak (Politechnika Warszawska)

Equivalence Problem of Transductions: Algorithms Based on Commutative Algebra (Problem równoważności transdukcji: algorytmy bazujące na algebrze przemiennej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-05-26
Data obrony: 2022-05-25 10:15
Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Jan Otop (Uniwersytet Wrocławski), prof. Sebastian Maneth (Universität Bremen)

Uniformisation and Choice Questions for Regular Languages (Pytania o uniformizację i wybór dla języków regularnych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-05-26
Data obrony: 2022-05-23 14:00
Promotor: dr hab. Michał Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr Nathan Lhote (Aix-Marseille Université)
Recenzenci: prof. Olivier Carton (Université de Paris), dr hab. Emanuel Kieroński (Uniwersytet Wrocławski), prof. Christof Löding (RWTH Aachen University)

Recurrence of stochastic processes in some concentration of measure and entropy problems (Czasy powrotów procesów stochastycznych w problemach koncentracji miary oraz entropii)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2022-04-28
Data obrony: 2022-04-07 16:00
Promotor: dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Komorowski (Instytut Matematyczny PAN), dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Michał Rams (Instytut Matematyczny PAN)

Maximal a Posteriori Partition in Nonparametric Bayesian Mixture Models with Applications to Clustering Problems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2022-01-27
Data obrony: 2021-12-20 18:00
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Niemiro (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr John Noble (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Bogdan (Uniwersytet Wrocławski), prof. Michele Guindani (University of California, Irvine)

Spring systems learning mechanical behaviour (Systemy sprężynowe uczące się mechanicznych zachowań)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-12-16
Data obrony: 2021-12-07 10:00
Promotor: prof. dr hab. Jacek Miękisz (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Burnecki, prof. ucz. (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Łukasz Jankowski , prof. IPPT PAN (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk)

Selected aspects of interactive feature extraction (Wybrane aspekty interaktywnej ekstrakcji cech)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-12-16
Data obrony: 2021-12-02 16:00
Promotor: prof. dr hab. Dominik Ślęzak (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr Andrzej Janusz (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Beata Zielosko, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. Jerzy Grzymała-Busse (The University of Kansas)

Weighted and unweighted estimates for maximal operators (Wagowe i bezwagowe oszacowania dla operatorów maksymalnych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-12-16
Data obrony: 2021-12-02 14:30
Promotor: dr hab. Adam Osękowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. Mariusz Mirek (Rutgers University), dr hab. Michał Wojciechowski (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

Generalized Białynicki-Birula Decompositions (Uogólnione rozkłady Białynickiego-Biruli)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-12-16
Data obrony: 2021-12-01 17:00
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr Joachim Jelisiejew (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. Jarod Alper (University of Washington), prof. dr hab. Jerzy Weyman (Uniwersytet Jagielloński)

Efficient enumerations in words (Efektywne zliczanie w słowach)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-10-28
Data obrony: 2021-10-19 12:00
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rytter (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Szymon Grabowski (Politechnika Łódzka), dr hab. Artur Jeż (Uniwersytet Wrocławski)

Parameterized algorithms for connectivity, separation, and modification problems in graphs (Algorytmy parametryzowane dla problemów spójności, separacji i edycji w grafach)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-10-28
Data obrony: 2021-10-15 10:00
Promotor: dr hab. Marcin Pilipczuk, prof. UW
Recenzenci: dr hab. inż. Dariusz Dereniowski (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski (Politechnika Warszawska)

Forcing-theoretic framework for the Fraïssé theory (Teoria Fraïssego w języku forcingu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-10-28
Data obrony: 2021-10-14 14:15
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Kubiś (Akademia Nauk Republiki Czeskiej), dr Aleksandra Kwiatkowska (Uniwersytet Wrocławski)
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Pawlikowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. Marcin Sabok (McGill University), dr hab. Tomasz Weiss (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Silne kliki w grafach (Strong cliques in graphs)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-09-30
Data obrony: 2021-07-01 10:00
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (Politechnika Warszawska), promotor pomocniczy: dr inż. Michał Dębski (Politechnika Warszawska)
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Sidorowicz (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Mariusz Woźniak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Implementacja systemu wnioskującego za pomocą DNA (Implementation of the logic inference system by DNA)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-06-24
Data obrony: 2021-06-10 16:30
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Krasiński (Uniwersytet Łódzki)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Mulawka (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Olgierd Unold (Politechnka Wrocławska)

Actions in information-rich environments: a paraconsistent approach (Akcje w środowiskach złożonych informacyjnie: podejście parakonsystentne)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-06-24
Data obrony: 2021-06-10 14:15
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szałas
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen (Politechnika Wrocławska)

Sharp weighted inequalities for martingales (Ważone nierówności martyngałowe)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-05-27
Data obrony: 2021-05-19 16:00
Promotor: dr hab. Adam Osękowski, prof. ucz.
Recenzenci: prof. Tuomas Hytönen (University of Helsinki), dr hab. Adam Nowak (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), dr hab. Vasily Vasyunin (St. Petersburg Department of Steklov Mathematical Institute)

Pages