You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Sem. Num. Analysis

 

Aproksymacja nieliniowa w przypadku średnim z informacją częściową


Seminarium Zakładu Analizy Numerycznej

Prelegent: Leszek Plaskota

2003-04-03 10:15