You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Nasze sukcesy

 

distinguished paper


Artykuł "Orbit-finite linear programming" którego autorami są ARKA GHOSH (doktorant), PIOTR HOFMAN i SŁAWOMIR LASOTA uzyskał na konferencji Logic in Computer Science (LICS 2023) status distinguished paper. Jest to status, który zdobywa poniżej 10% przyjętych prac, choć warto też dodać, że jedynie dwie z nich są dodatkowo zapraszane do specjalnego wydania topowego czasopisma Journal of the ACM, i wspomniana praca również uzyskała takie zaproszenie.