You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Alg. Topology

 

Zespolony niezmiennik Vasqueza


Prelegent: Rafał Lutowski

2023-11-22 10:30

W 1970 roku Vasquez pokazał, że każdej grupie skończonej G możemy przypisać liczbę naturalną n(G) o następującej własności: każda płaska rozmaitość z grupą holonomii G jest totalną przestrzenią wiązki włóknistej, której włóknem jest płaski torus, a bazą — płaska rozmaitość wymiaru co najwyżej n(G). W szczególności oznacza to, że algebra charakterystyczna dowolnej płaskiej rozmaitości z grupą holonomii G znika w wymiarze większym od n(G). Zdefiniujemy zespolony odpowiednik niezmiennika Vasqueza, w którym grupy skończone rozważamy jako grupy holonomii zwartych płaskich rozmaitości Kaehlera.