You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Algebra

 

O rozwiązaniach teorio-zbiorowego równania Yanga-Baxtera z parametrem pochodzącym od klamry


Prelegent: Bernard Rybołowicz

2023-01-12 12:15

W referacie wprowadzę klamry jako zbiór z dwoma operacjami: ternarną i binarną oraz omówię ich własności. Następnie pokażę jak z klamry skonstruować pewną rodzinę rozwiązań równania Yanga-Baxtera. Na koniec porównam tę konstrukcję z konstrukcją W. Rumpa i pokażę kilka przykładów. Referat bazuje na wspólnej pracy z A. Doikou, która jest dostępna jako preprint https://arxiv.org/pdf/2204.11580.pdf.