You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Sem. Num. Analysis

 

Metoda Schwarza z adaptacyjną siatką dla dyskretyzacji nieciągłą metodą Galerkina zadania eliptycznego w dwóch wymiarach.


Prelegent: Leszek Marcinkowski

2018-11-22 10:30