You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Sem. Num. Analysis

 

Metoda prostych dla kinematycznego równania formowania się skupisk.


Prelegent: Adrian Karpowicz

2022-01-13 10:30

Przedstawiamy numeryczną metodę prostych dla szczególnego przypadku nieliniowego całkowo-różniczkowego równania Boltzmanna. Dowodzimy stabilność tej metody.