You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Colloquium Of MIM

 

Fotoniczne kwantowe przetwarzanie informacji (Photonic quantum information processing)


Prelegent: Magdalena Stobińska

2022-10-20 14:30

Współczesna nauka, medycyna i technologie informacyjne wymagają efektywnego przetwarzania danych, jednak powszechnie stosowane algorytmy, np. Szybka Transformata Fouriera (FFT), będąca podstawą analizy i kompresji danych, pozostają nadal wąskim gardłem. Nadzieją na przezwyciężenie tego ograniczenia są rozwiązania kwantowe. Wykład poświęcony będzie wprowadzeniu we współczesne fotoniczne technologie kwantowe i ich możliwościom, w szczególności implementacjom transformat Fouriera i Kravchuka oraz ich zastosowaniom w przetwarzaniu informacji.

Aby dołączyć do spotkania prosimy o skorzystanie z linku meet.google.com/xui-qqpw-fze na kilka minut przed 14:30. Osoby posiadające konto google z adresem UW prosimy o wcześniejsze zalogowanie.

Modern science, medicine and information technologies require effective data processing however, the commonly used algorithms, such as the Fast Fourier Transform (FFT), which constitute the basis for data analysis and compression, remain a bottleneck. The hope for overcoming this limitation is seen in quantum solutions. The lecture will be devoted to the introduction to modern photonic quantum technologies and their capabilities, in particular to the implementations of the Fourier and Kravchuk transforms and their applications in information processing.

In order to join the meeting please follow the link meet.google.com/xui-qqpw-fze a few minutes before 2:30 p.m. If you have a google account with a UW address, please log-in first.