You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

 

Ćwierćwiecze zapytań rekurencyjnych w relacyjnych bazach danych


Prelegent: Marta Burzańska & Piotr Wiśniewski

2023-05-18 12:15

W referacie zaprezentowana zostanie historia zapytań rekurencyjnych w relacyjnych bazach danych od momentu wprowadzenia common table expression przez IBM oraz wejścia ich do standardu SQL:99. Następnie zostanie przedstawiony przegląd możliwości wybranych baz dokonany 10 lat temu oraz porównanie z wydajnością i możliwościami zapytań rekurencyjnych obecnie.