You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Sem. Math. Logic

 

Algorytm indukcji reguł decyzyjnych oparty na modelu EAV


Prelegent: Krzysztof Żabiński

2021-06-11 14:15

Prezentacja dotyczyć będzie proponowanego podejścia do indukcji reguł decyzyjnych, opartego na reprezentowaniu tablicy decyzyjnej przy pomocy modelu EAV (Entity-Attribute-Value).
Wybór atrybutów tworzących reguły decyzyjne odbywa się na podstawie ich analizy statystycznej. Algorytm zaprezentowany będzie w dwóch wersjach - z manualnym wyborem procentu najlepszych atrybutów wykorzystanych do generowania reguł oraz w wersji ze zautomatyzowanym procesem wyboru tychże atrybutów.
Wyniki eksperymentów przeprowadzonych na zbiorach z UCI ML Repository będą dotyczyły porównania z punktu widzenia klasyfikacji oraz długości i wsparcia konstruowanych reguł.

Link do spotkania: https://meet.google.com/jbj-tdsr-aop