You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Grants and scholarships

 

Rozwiązanie konkursu na stypendium w grancie NCN Sonata Bis ‘Measure data problems’


Stypendium doktoranckie w grancie NCN Sonata Bis 2019/34/E/ST1/00120 ‘Measure data problems’ nie zostało przyznane.