You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Dla pracowników

 

Wykłady w ramach mini-semestru "Modern holomorphic dynamics and related fields"


W ramach mini-semestru z układów dynamicznych Modern holomorphic dynamics and related fields organizowanego jako działanie Tematycznego Programu Badawczego IDUB, w dniach 22-26 maja 2023 odbędą się na Wydziale MIM UW dwa cykle wykładów:

Alexandre Eremenko (Purdue University)
Topics in Geometric Function Theory

Mariusz Urbański (University of North Texas)
Thermodynamic formalism for symbolic open systems via singular perturbations

Terminy wykładów to poniedziałek 22 maja od 15:00, środa 24 maja od 14:30, czwartek 25 maja od 15:00 i piątek 26 maja od 14:30. Każdego dnia odbywają się dwa 90-minutowe wykłady (po jednym z każdego cyklu) przedzielone przerwą kawową. Wszystkie wykłady mają miejsce w sali 5440. Szczegółowy rozkład dostępny jest na stronie mini-semestru https://holdyn23.mimuw.edu.pl/. Wykłady będą prowadzone na poziomie elementarnym, dostępnym bez specjalistycznego przygotowania, również dla doktorantów i studentów wyższych lat.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych pracowników, doktorantów i studentów do uczestnictwa w wykładach oraz innych działaniach semestru. Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://holdyn23.mimuw.edu.pl/.