You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Dla pracowników

 

KNF - VIII edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego w drodze uchwały ogłosiła VIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego i ustaliła Regulamin Konkursu. Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). W VIII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa 1), z dopiskiem "Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)", albo składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Komisji, do dnia 16 sierpnia 2019 r.

W załączeniu przekazujemy zaproszenie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pana Jacka Jastrzębskiego oraz Dyrektora Komunikacji Społecznej UKNF Pana Jacka Barszczewskiego do udziału w Konkursie, uchwałę nr 172/2019 KNF z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie kontynuacji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego wraz z Regulaminem Konkursu, zarządzenie nr 36/2019 Przewodniczącego KNF z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Kapituły konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego oraz plakat informujący o Konkursie.

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem: www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR - link: Konkurs_o_nagrode_Przewodniczacego_KNF_VIII_edycja?articleId=53959&p_id=18