Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Teoria prawdopodobieństwa i analiza stochastyczna

Opis

Zachowanie graniczne procesów stochastycznych, analiza stochastyczna, nierówności martyngałowe i inne nierówności stochastyczne, twierdzenia graniczne dla U-statystyk i teoria chaosu losowego, zastosowania w geometrii wypukłej i teorii grafów.

Seminaria

Pracownicy i doktoranci

 • Koncentracja miary, prawdopodobieństwo w przestrzeniach Banacha, U-statystyki, macierze losowe, metody probabilistyczne w geometrii wypukłej
 • Procesy Levy'ego i procesy subordynowane
 • Ogólna teoria procesów w powiązaniu z analizą funkcjonalną i teorią aproksymacji, metody miary majoryzującej
 • Nierówności martyngałowe, metoda Bellmana
 • Procesy stochastyczne
 • Analiza stochastyczna; zastosowania do matematyki finansowej
 • Teoria chaosów losowych i U-statystyk, oszacowania ogonów i momentów, twierdzenia graniczne. Metody losowe w analizie i geometrii wypukłej, nierówności stochastyczne
 • Łańcuchy Markowa, nierówności koncentracyjne.
 • Dolne i górne oszacowania procesów stochastycznych
 • Oszacowania ogonów i momentów wieloliniowych form losowych
 • Analiza stochastyczna, układy cząstek z rozgałęzianiem, twierdzenia graniczne dla układów z rozgałęzianiem, superprocesy
 • Nierówności stochastyczne, metody losowe w analizie, teorii grafów, dyskretnej analizie harmonicznej i geometrii wypukłej
 • Nierówności dla martyngałów przemiennych i nieprzemiennych, metoda Burkholdera, teoria operatorów singularnych, analiza harmoniczna, metoda funkcji Bellmana
 • Procesy dyfuzji na fraktalach, nierówności różniczkowe i ich zastosowania w rachunku prawdopodobieństwa, procesy Levy'ego i operatory nielokalne, procesy Levy'ego w losowym środowisku.
 • Nierówności dla operatorów maksymalnych, metoda Bellmana
 • Oszacowania sum wektorów losowych, metody losowe w geometrii wypukłej
 • Koncentracja miary; nierówności martyngałowe i ich zastosowanie w analizie
 • Analiza stochastyczna, procesy stochastyczne o wartościach w przestrzeni dystrybucji, twierdzenia graniczne dla procesów empirycznych związanych z układami cząstek, analiza odpowiednich procesów granicznych
 • Procesy samopodobne i twierdzenia graniczne dla układów cząstek