Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne

Opis

Rzeczywista i zespolona dynamika jednowymiarowa, geometria zbiorów fraktalnych, wielowymiarowa dynamika zespolona, teoria osobliwości pól wektorowych i dystrybucji oraz dziedziny pokrewne w rzeczywistej geometrii analitycznej.

Seminaria

Pracownicy i doktoranci

 • Dynamika zepolona, geometria zbiorów fraktalnych
 • Geometria różniczkowa, wielomianowe pola wektorowe, uogólnione całki abelowe i cykle graniczne wielowymiarowych układów różniczkowych
 • Afiniczna geometria algebraiczna (klasyfiakcja zespolonych krzywych algebraicznych na płaszczyźnie, zastosowania do problemu cykli granicznych wielomianowych pól wektorowych)
 • Równania różniczkowe zwyczajne: równania liniowe (typu Fuchs'a) i nielinowe (równania Painleve), funkcje specialne (funkcja hipergeometryczna, Heun'a i inne)
 • Skończenie i nieskończeniewymiarowe potoki gradientowe, osobliwości analitycznych pól wektorowych; układy parabolicznych i eliptycznych nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych; rachunek wariacyjny na przestrzeniach metrycznych z miarą
 • Teoria ergodyczna gładkich układów dynamicznych
 • Osobliwości układów Pfaffa i dystrybucji, geometryczna teoria sterowania; geometria kontaktowa
 • Zespolone i rzeczywiste zbiory analityczne, osobliwości zbiorów i funkcji analitycznych, zastosowania do równań różniczkowych
 • Jednowymiarowa dynamika rzeczywista
 • Układy dynamiczne, gry stochastyczne, kombinatoryka, analiza matematyczna
 • Dynamika zespolona, geometria zbiorów fraktalnych
 • Dynamika holomorficzna, teoria ergodyczna gładkich układów dynamicznych
 • Równania różniczkowe: wielomianowe pola wektorowe, postaci normalne osobliwości, holomorficzne foliacje