Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Matematyka finansowa

Opis

Modelowanie rynków finansowych, wycena instrumentów pochodnych, analiza portfelowa, modele rynków stóp procentowych, ryzyko kredytowe, miary ryzyka, probabilistyczne i statystyczne metody w ubezpieczeniach, ekonomia matematyczna, teoria gier, wysoko-wymiarowe algorytmy numeryczne w finansach.

Seminaria

Dowiązania

Pracownicy i doktoranci

 • Modele stóp procentowych, rynki obligacji i kontraktów futures, miary ryzyka, zarządzanie ryzykiem, wycena instrumentów pochodnych, ryzyko kredytowe
 • Statystyczne i probabilistyczne metody w matematyce finansowej, teoria kopuli, teoria ryzyka, analiza portfelowa
 • Analiza portfelowa, miary ryzyka, problemy decyzyjne w warunkach niepewności, wycena instrumentów pochodnych
 • Probabilistyczne i statystyczne modele w ubezpieczeniach: modele reasekuracji, optymalne kontrakty reasekuracyjne, metody obliczeniowe dla prawdopodobieństwa ruiny, Bayesowskie modele teorii wiarygodności
 • Modelowanie stóp procentowych, dynamiczna analiza porftelowa na rynku instrumentów stóp procentowych, teoria stochastycznego sterowania optymalnego
 • Matematyka obliczeniowe i analiza numeryczna, konstrukcja wydajnych algorytmów numerycznych dla wysoko-wymiarowych problemów w zastosowaniu do matematyki finansowej
 • Ekonofizyka
 • Rynki z czasem dyskretnym, wycena arbitrażowa, zabezpieczenie instrumentów pochodnych, teoria miar ryzyka
 • Gry z kontinuum graczy i ich zastosowanie w modelowaniu ekosystemów, uproszczonych ekonomii i rynków finansowych, istnienie i własności równowag Nash'a w takich grach, ekonomia matematyczna
 • Zastosowania analizy stochastycznej w matematyce finansowej, modele zmienności stochastycznej oraz zastosowanie teorii procesów Bessela oraz funkcjonałów ruchu Browna w problemie wyceny instrumentów pochodnych