Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Algebraic Geometry

Opis

Działania grup algebraicznych, przestrzenie moduli, geometria toryczna, powierzchnie i rozmaitości algebraiczne wyższych wymiarów, geometria afiniczna, rozmaitości siecznych, schematy Hilberta, geometria w charakterystyce dodatniej, związki z topologią algebraiczną.

Seminaria

Pracownicy i doktoranci

 • Grupy algebraiczne: działania i ilorazy
 • Zespolone krzywe algebraiczne na płaszczyźnie, dekrzywe na powierzchniach, deformacje osobliwości krzywych, związki z teorią węzłów, homologie kratowe
 • Geometria toryczna, rozmaitości siecznych, rangi tensorów
 • Rozmaitości siecznych, ranga tensorów i wielomianów, schemat Hilberta, działania grup na rozmaitościach, geometria toryczna, wymarzone przestrzenie Mori'ego i pierścienie Coxa, zespolone rozmaitości kontaktowe
 • Pierścienie Coxa, rozwiązania osobliwości, rozmaitości hyperkaehlerowskie, kombinatoryczna geometria algebraiczna
 • Schematy skończone, schematy Hilberta, geometria tropikalna
 • Geometria toryczna, schematy G-Hilberta, reprezentacje kołczanów
 • Afiniczne rozmaitości algebraiczne, działania grup algebraicznych, linearyzacja działań grup algebraicznych
 • Przestrzenie moduli, powierzchnie i rozmaitości wyższych wymiarów, geometria algebraiczna nad ciałami o charakterystyce dodatniej
 • Zespolona geometria algebraiczna, geometria nieprzemienna
 • Topologia rozmaitości algebraicznych: kohomologie przecięć, filtracja wagowa, kohomologie ekwiwariantne, wielomiany Thoma i ekwiwariantne klasy charakterystyczne osobliwości
 • Rozmaitości Fano, rozmaitości z działaniami grup
 • Hipoteza jakobianowa, związki równań różniczkowych zwyczajnych z geometrią algebraiczną