Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Zarządzenie 2016-3-25

Zarządzenie
Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 2016-05-22

Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2016/2017

Poz. 3-25

Zarządzenie
Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 22 maja 2016

 

Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2016/2017

 

Ustalam następujący terminarz rejestracji na przedmioty odbywające się w roku akademickim 2016/2017:

§ 1
(rejestracja na proseminaria i seminaria magisterskie)

 • 06.06 - 15.06.2016 - rejestracja na proseminaria licencjackie na matematyce
 • 20.06.2016 - ogłoszenie wstępnych wyników rejestracji na proseminaria licencjackie na matematyce
 • 06.06 - 29.06.2016 - rejestracja na seminaria magisterskie na matematyce i informatyce dla osób rozpoczynających studia II stopnia. UWAGA: rejestracja wyłącznie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK)
 • 1.08.2016 - ogłoszenie wstępnych wyników rejestracji na seminaria magisterskie na matematyce i informatyce
 • 30.09.2016 - ogłoszenie ostatecznych wyników rejestracji na proseminaria i seminaria magisterskie
 • 06.06 – 23.06.2016 – rejestracja na seminaria magisterskie dla osób kontynuujących
 • 26.09.2016 - 8.10.2016 - rejestracja dodatkowa na seminaria magisterskie dla osób kontynuujących

§ 2
(rejestracja na przedmioty prowadzone w obu semestrach)

 • 09.06 - 23.06.2016 - rejestracja podstawowa, I tura
 • 1.08.2016 - ogłoszenie wyników

§ 3 (rejestracja na przedmioty semestru zimowego)

 • 01.09-11.09.2016 - rejestracja podstawowa na semestr zimowy i zajęcia całoroczne, II tura
 • 16.09.2016 - ogłoszenie wyników
 • 19.09-22.09.2016 - zapisy do grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych
 • 23.09.2015 - ogłoszenie składu grup
 • 26.09-01.10.2016 - wymiana miejsc w grupach (giełda elektroniczna)
 • 03.10-8.10.2016 - możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów, bez prawa do wyrejestrowywania
 • 10.10 - 15.10.2016 - rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, bez prawa do wyrejestrowywania się
 • 17.10-29.10.2016 możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów, bez prawa do wyrejestrowywania

§ 4
(rejestracja na przedmioty semestru letniego)

 • 01.12 - 17.12.2016 - rejestracja podstawowa na semestr letni, II tura
 • 10.01.2017 - ogłoszenie wyników
 • 23.01 - 26.01.2017 - zapisy do grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych
 • 27.01.2017 - ogłoszenie składu grup
 • 20.02-25.02.2017 - wymiana miejsc w grupach (giełda elektroniczna)
 • 27.02-04.03.2017 - możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów, bez prawa do wyrejestrowywania się
 • 06.03-11.03.2017 - rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, bez prawa do wyrejestrowywania się
 • 13.03-24.03.2017 - możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów, bez prawa do wyrejestrowywania się

§ 5

Wszystkie rejestracje (poza rejestracją na seminaria magisterskie na matematyce i informatyce) oraz zapisy do grup zajęciowych są przeprowadzane poprzez USOSweb. W USOSweb są również wywieszane wyniki tych rejestracji i zapisów, oraz dokładne godziny uruchomienia i zakończenia rejestracji.

§ 6

Wyrejestrować się z przedmiotu można jedynie podczas trwania rejestracji podstawowej. W późniejszym terminie nie jest to możliwe, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Regulaminie Studiów UW.

§ 7

Terminy rejestracji mogą ulec zmianie po ogłoszeniu ogólnouniwersyteckich terminów wykonywania podpięć.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Dziekan Wydziału MIM UW