Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

 

DISESOR - Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń - Zadania systemu i przypadki użycia


Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej

Prelegent: Marek Sikora

2014-04-25 14:15

Podczas wystąpienia przedstawiona zostanie geneza systemu DISESOR, obecny stan prac nad realizacją projektu oraz omówione zostaną dwa (/trzy) przykładowe zagadnienia związane z praktycznymi zastosowaniami systemu.

Omówienie obecnego stanu realizacji projektu będzie obejmować:

·         Przedstawienie architektury systemu oraz wykorzystywanych narzędzi programowych

·         Prezentację planowanej funkcjonalność modułu analitycznego

·         Krótkie omówienie przykładowych baz danych, które będą eksplorowane (na tym tle, krótko omówię również zgromadzone karty czujników)

Analiza dwóch (/trzech) praktycznych zastosowań

·         Omówienie problemu prognozowania zagrożeń sejsmicznych - przedstawienie źródeł danych, charakterystyki zbioru uczącego, omówienie dotychczas uzyskanych wyników

·         Omówienie problemu prognozowania stężenia metanu - przedstawienie źródeł danych, charakterystyki zbioru uczącego, omówienie dotychczas uzyskanych wyników

·         Trzeci przypadek użycia dotyczył będzie albo monitorowania zawartości popiołu w węglu albo optymalizacji procesu przeróbki węgla (dla procesu tego nie istnieje model matematyczny pozwalający sterować nim w sposób optymalny)