Plany studiów (czyli co kiedy zaliczyć i podpiąć)

Poniżej znajdziesz siatki zajęć obowiązujące studentów rozpoczynających studia w poszczególnych latach akademickich. Zasada jest prosta: jeśli rozpocząłeś studia w 2019 roku, aż do końca studiów obowiązuje Cię siatka zajęć dla rocznika 2019/20.

Opis siatki "rocznik 2019/20 i następne" oznacza, że siatka pozostaje aktualna i obowiązuje w roku 2019/20, 2020/21 itd.

Jeśli w toku studiów będziesz powtarzał rok lub korzystał z urlopu, Twoja siatka może zostać zmodyfikowana w sytuacji, gdy kolejny rocznik studentów studiuje wg innej siatki zajęć. O szczegółach zadecyduje prodziekan ds. studenckich.

Bioinformatyka I stopień

Bioinformatyka I stopień rocznik 2017/18

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok 2017/18 W Ć L  
I semestr  
Matematyka dyskretna (1000-711MAD) 30 30   4,5 E
Algebra liniowa (1000-711ALI) 30 30   4,5 E
Biologia komórki (1000-713BKM) 60 30   5,5 E
Rachunek różniczkowy i całkowy (1000-711RRC) 30 60   5,5 E
Wstęp do informatyki (1000-711WIN) 30   30 5 E
Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) 4     0,5 Z
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 4     0,5 Z
Wychowanie fizyczne   30   0 Z
Wstęp do biologii (1000-711WBI) 30 30   4,5 E
 
II semestr  
Podstawy chemii (1000-711PCH) 60 45   6,5 E
Podstawy fizyki (1000-711PFI) 60 30   5,5 E
Obliczenia naukowe (1000-712ONA) 30   30 4,5 E
Ekologia (1000-712EKO) 30 30   4,5 E
Biochemia (1000-712BCH) 30 30   4,5 E
Wychowanie fizyczne   30   0 Z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30     3 ZO/E
Razem 428 375 60 59  
 
II rok 2018/19 W Ć L  
Optymalizacja i teoria gier (1000-715bOTG) 30 30   4,5 E
Rachunek prawdopodobieństwa (1000-712bRPR) 30 45   5 E
Programowanie i projektowanie obiektowe (1000-713PPO) 30   30 4,5 E
Wstęp do bioinformatyki 1 (1000-711BI1) 15   45 4,5 E
Biologia molekularna z genetyką 1 (1000-713BM1) 60 30   5 E
Algorytmy i struktury danych (1000-712ASD) 30 15 15 4,5 E
Statystyczna analiza danych (1000-714SAD) 30 15 30 6 E
Biologia molekularna z genetyką 2 (1000-714BM2) 30 30   4,5 E
Wstęp do bioinformatyki 2 (1000-714BI2) 15   45 4,5 E
Molekularne podstawy enzymologii (1000-714MPE) 30 30   4,5 E
Fizjologia i regulacja metabolizmu (1000-714FRM) 30 30   4,5 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie * 60     6 ZO/E
Egzamin z języka obcego (B2)       2 E
Wychowanie fizyczne   30   0 Z
Razem 330 255 165 60  
 
III rok 2019/20 W Ć L  
Modele matematyczne nauk przyrodniczych (1000-716MNP) 30 30 15 4 E
Biologiczne systemy koordynacji (1000-715BSK) 30 30   3,5 E
Technologie w skali genomowej (1000-715TSG) 30   30 3,5 E
Biologia systemów (1000-716BIS) 15   45 3,5 E
Przedmiot obieralny 1 30   30 6 E
Przedmiot obieralny 2 30   30 6 E
Ewolucjonizm (1000-716EWO) 30   30 3,5 E
Praktyki zawodowe   60   2 Z
Przedmiot obieralny 3 30 30   6 E
Przedmiot obieralny 4 30 30   6 E
Przedmiot obieralny 5 30 30   6 E
Pracownia licencjacka     90 11 Z
Razem 285 210 270 61  
 
Tok studiów łącznie 1043 840 495 180  

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

Bioinformatyka I stopień rocznik 2019/20

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok 2019/20 W Ć L  
I semestr  
Matematyka dyskretna (1000-711MAD) 30 30   4,5 E
Algebra liniowa (1000-711ALI) 30 30   4,5 E
Biologia komórki (1000-713BKM) 60 30   5,5 E
Rachunek różniczkowy i całkowy (1000-711RRC) 30 60   5,5 E
Wstęp do informatyki (1000-711WIN) 30   30 5 E
Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) 4     0,5 Z
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 4     0,5 Z
Wychowanie fizyczne   30   0 Z
Wstęp do biologii (1000-711WBI) 30 30   4,5 E
 
II semestr  
Podstawy chemii (1000-711PCH) 60 45   7 E
Podstawy fizyki (1000-711PFI) 60 30   5,5 E
Obliczenia naukowe (1000-712ONA) 30   30 5 E
Ekologia (1000-712EKO) 30 30   4,5 E
Biochemia (1000-712BCH) 30 30   4,5 E
Wychowanie fizyczne   30   0 Z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30     3 ZO/E
Razem 428 375 60 60  
 
II rok 2020/21 W Ć L  
Optymalizacja i teoria gier (1000-715bOTG) 30 30   4,5 E
Rachunek prawdopodobieństwa (1000-712bRPR) 30 45   5 E
Programowanie i projektowanie obiektowe (1000-713PPO) 30   30 4,5 E
Wstęp do bioinformatyki 1 (1000-711BI1) 15   45 4,5 E
Biologia molekularna z genetyką 1 (1000-713BM1) 60 30   5 E
Algorytmy i struktury danych (1000-712ASD) 30 15 15 4,5 E
Statystyczna analiza danych (1000-714SAD) 30 15 30 6 E
Biologia molekularna z genetyką 2 (1000-714BM2) 30 30   4,5 E
Wstęp do bioinformatyki 2 (1000-714BI2) 15   45 4,5 E
Molekularne podstawy enzymologii (1000-714MPE) 30 30   4,5 E
Fizjologia i regulacja metabolizmu (1000-714FRM) 30 30   4,5 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie * 60     6 ZO/E
Egzamin z języka obcego (B2)       2 E
Wychowanie fizyczne   30   0 Z
Razem 330 255 165 60  
 
III rok 2021/22 W Ć L  
Modele matematyczne nauk przyrodniczych (1000-716MNP) 30 30 15 4 E
Biologiczne systemy koordynacji (1000-715BSK) 30 30   3,5 E
Technologie w skali genomowej (1000-715TSG) 30   30 3,5 E
Biologia systemów (1000-716BIS) 15   45 3,5 E
Przedmiot obieralny 1 30   30 6 E
Przedmiot obieralny 2 30   30 6 E
Ewolucjonizm (1000-716EWO) 30   30 3,5 E
Przedmiot obieralny 3 30 30   6 E
Przedmiot obieralny 4 30 30   6 E
Przedmiot obieralny 5 30 30   6 E
Pracownia licencjacka     90 12 Z
Razem 285 150 270 60  
 
Tok studiów łącznie 1043 780 495 180  

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych

Bioinformatyka I stopień rocznik 2021/22, 2022/23, 2023/24

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok 2021/22 W Ć L Razem  
I semestr  
Algebra liniowa (1000-711ALI) 30 30   60 4,5 E
Rachunek różniczkowy i całkowy 1 (1000-711RRC) - dawniej: Rachunek różniczkowy i całkowy 30 60   90 6,5 E
Wstęp do informatyki (1000-711WIN) 30   30 60 5 E
Podstawy chemii (1000-711PCH) 45 45   90 6 E
Biologia komórki (1000-711BKM) 30 15   45 3 E
Podstawy biologii organizmalnej i środowiskowej (1000-711BOS) 45     45 2,5 E
Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) 4     4 0,5 E
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 4     4 0,5 Z
Wychowanie fizyczne   30   30 0 Z
 
II semestr  
Matematyka dyskretna (1000-711MAD) 30 30   60 4,5 E
Rachunek różniczkowy i całkowy 2 (1000-712RRC2) 30 30   60 4,5 E
Podstawy fizyki (1000-711PFI) 60 30   90 5,5 E
Wstęp do struktury białek i kwasów nukleinowych (1000-712SBN) 15     15 1 ZO
Mikrobiologia (1000-712MIB) 30 15   45 3 E
Obliczenia naukowe (1000-712ONA) 30   30 60 5 E
Biochemia (1000-712BCH) 30 30   60 4,5 E
Wychowanie fizyczne   30   30 0 Z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30     30 3 ZO
Razem         59,5  
 
II rok 2022/23 W Ć L Razem  
Optymalizacja i teoria gier (1000-715bOTG) 30 30   60 4,5 E
Rachunek prawdopodobieństwa (1000-712bRPR) 30 45   75 5 E
Programowanie i projektowanie obiektowe (1000-713PPO) 30   30 60 4,5 E
Wstęp do bioinformatyki 1 (1000-711BI1) 15   45 60 4,5 E
Statystyczna analiza danych (1000-714SAD) 30 15 30 75 6 E
Biologia molekularna z genetyką 1 (1000-713BM1) 60 30   90 5 E
Biologia molekularna z genetyką 2 (1000-714BM2) 30 30   60 4,5 E
Algorytmy i struktury danych (1000-712ASD) 30 15 15 60 4,5 E
Wstęp do bioinformatyki 2 (1000-714BI2) 15   45 60 4,5 E
Molekularne podstawy enzymologii (1000-714bMPE) 15 30   45 3,5 E
Przedmioty obieralne 60 60   120 10 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30     30 3 ZO
Wychowanie fizyczne   30   30 0 Z
Razem         59,5  
 
III rok 2023/24 W Ć L Razem    
Modele matematyczne nauk przyrodniczych (1000-716MNP) 30 30 15 75 5 E
Biologiczne systemy koordynacji (1000-715bBSK) 30 30 30 90 4,5 E
Technologie w skali genomowej (1000-715TSG) 30   30 60 4,5 E
Biologia systemów (1000-716BIS) 15   45 60 4,5 E
Przedmioty obieralne 120 120   240 21 E
Ewolucjonizm (1000-716EWO) 30   30 60 4,5 E
Przedmiot ogólnouniwersytecki 30     30 3 E
Egzamin z języka obcego B2
        2 E
Pracownia i praca licencjacka       60 12 Z
Razem         61  
 
Tok studiów łącznie         180  

Bioinformatyka II stopnia

Bioinformatyka II stopnia rocznik 2017/18 i następne

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok 2017/18 W Ć L Razem  
Przedmiot 1 30 30   60 6 E
Przedmiot 2 30 30   60 6 E
Przedmiot 3 30 30   60 6 E
Przedmiot 4 30 30   60 6 E
Przedmiot 5 30 30   60 6 E
Przedmiot 6 30 30   60 6 E
Przedmiot 7 30 30   60 6 E
Przedmiot 8 30 30   60 6 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 60       6 E/ZO
Seminarium Molekularna biologia obliczeniowa   60   60 6 Z
Razem 240 300 0 540 60  
 
II rok 2018/19 W Ć L Razem  
Przedmiot 9 30 30   60 6 E
Przedmiot 10 30 30   60 6 E
Przedmiot 11 30 30   60 6 E
Przedmiot 12 30 30   60 6 E
Przedmiot 13 30 30   60 6 E
Przedmiot 14 30 30   60 6 E
Seminarium magisterskie   60   60 6 Z
Praca magisterska         18  
Razem 180 240 0 420 60  
 
Tok studiów łącznie 420 540 0 960 120  
 
Przedmioty 1 -14 to dowolne przedmioty z oferty WMIM, WF i WB z zastrzeżeniem, że muszą się wśród nich znaleźć wszystkie przedmioty z listy przedmiotów obowiązkowych: https://www.mimuw.edu.pl/informator-dla-studentow-rodzaje-przedmiotow/przedmioty-obowiazkowe-dla-bioinformatyki-ii-stopnia
oraz co najmniej 4 przedmioty kierunkowe:
https://www.mimuw.edu.pl/informator-dla-studentow-rodzaje-przedmiotow/przedmioty-kierunkowe-dla-bioinformatyki-ii-stopnia
https://www.mimuw.edu.pl/informator-dla-studentow-rodzaje-przedmiotow/przedmioty-kierunkowe-dla-ii-stopnia-bioinformatyki
 
W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.
 
UWAGA - Na początku każdego roku akademickiego student zobowiązany jest opracować indywidualny roczny plan studiów i do końca pierwszego miesiąca danego roku akademickiego uzyskać jego zatwierdzenie przez koordynatora studiów.
 
Zobacz także przykładowe siatki zajęć:
https://www.mimuw.edu.pl/informator-dla-studentow-siatki-zajec-bioinform...
https://www.mimuw.edu.pl/informator-dla-studentow-siatki-zajec-bioinform...

Przykładowa siatka zajęć dla studentów bez licencjatu z BiBS

Przykładowa siatka zajęć dla studentów bez licencjatu z BiBS  
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia Grupa
I rok 2017/18 W Ć L Razem    
Programowanie w R i wizualizacja danych (1000-1M16RWD) 30   30 60 6 E kier
Algebra liniowa (1000-711ALI) 30 30   60 4,5 E uzup
Projektowanie leków (1000-717PRL) 30 30   60 6 E obow
Molekularna mechanika kwantowa (1101-4Bio22) 30 30   60 6 E kier
Wstęp do informatyki (1000-711WIN) 30   30 60 5 E uzup
Algorytmy i struktury danych (1000-712 ASD) 30 30   60 4,5 E uzup
Statystyczna analiza danych (1000-714SAD) 30 15 30 75 6 E uzup
Bilogia systemów (100-716BIS) 15   45 60 4,5 E uzup
Architektura dużych projektów bioinformatycznych (1000-717ADP) 30   30   6 E obow
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych (seminarium) (1000-5D97MB)   60   60 5,5 Z obow
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         6 zo ogun
Razem 255 195 165 555 60    
   
II rok 2018/19 W Ć L Razem    
Statystyczna analiza danych 2 (1000-718SAD) 30   30 60 6 E obow
Technologie w skali genomowej 2 (1000-719TG2) 30   30 60 6 E obow
Modelowanie złożonych systemów biologicznych (1000-719MSB) 30   30 60 6 E obow
Genomika porównawcza (1000-719GP2) 30   30 60 6 E obow
Podstawy medycyny molekularnej (1000-718PMM) 30 30   60 6 E kier
Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce (1000-718MWR) 30   30 60 6 E kier
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych (seminarium) (1000-5D97MB)   60   60 5,5 Z obow
Praca magisterska         19    
Razem 180 90 150 420 60,5    
   
Tok studiów łącznie 420 540 0 960 120    

 

Przykładowa siatka zajęć dla studentów z licencjatem z BiBS

Przykładowa siatka zajęć dla studentów z licencjatem z BiBS  
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia Grupa
I rok 2017/18 W Ć L Razem    
Molekularna mechanika kwantowa (1101-4Bio22) 30 30   60 6 E kier
Statystyczna analiza danych 2 (1000-718SAD) 30   30 60 6 E obow
Technologie w skali genomowej 2 (1000-719TG2) 30 30   60 6 E obow
Projektowanie leków (1000-717PRL) 30 30   60 6 E obow
Genomika porównawcza (100-719GP2) 30   30 60 6 E obow
Metody biologii strukturalnej (1000-717MBS) 30 30   60 6 E kier
Architektura dużych projektów bioinformatycznych (1000-717ADP) 30   30 60 6 E obow
Wstęp do biologii obliczeniowej (1000-2N03BO) 30   30 60 6 E kier
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych (seminarium) (1000-5D97MB)   60   60 5,5 Z obow
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         6 zo ogun
Razem 240 180 120 540 59,5    
   
II rok 2018/19 W Ć L Razem    
Modelowanie złożonych systemów biologicznych (1000-719MSB) 30   30 60 6 E obow
Programowanie w R i wizualizacja danych (1000-1M16RWD) 30   30 60 6 E kier
Reprezentacja wiedzy (1000-2M11RW) 30   30 60 6 E kier
Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce (1000-718MWR) 30   30 60 6 E kier
Modele matematyczne biologii i medycyny (1000-135MBM) 30 30   60 6 E kier
Podstawy medycyny molekularnej (1000-718PMM) 30 30   60 6 E kier
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych (seminarium) (1000-5D97MB)   60   60 5,5 Z obow
Praca magisterska         19    
Razem 180 120 120 420 60,5    
   
Tok studiów łącznie 420 540 0 960 120    

 

Bioinformatyka II stopnia rocznik 2019/20 i następne

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok 2019/20 W Ć L Razem  
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające         48 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 60       6 E/ZO
Seminarium magisterskie   60   60 6 Z
Razem 0 60 0 60 60  
 
II rok 2020/21 W Ć L Razem  
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające         34 E
Seminarium magisterskie   60   60 6 Z
Praca magisterska         20 E
Razem   60   60 60  
 
Tok studiów łącznie 420 540   960 120  
             
W ramach 6 punktów ECTS za przedmioty ogólnouniwersyteckie, 5 punktów ECTS powinno pochodzić za przedmioty z grupy humanistyczno-społecznej
W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 36 punktów ECTS powinno pochodzić za przedmioty obowiązkowe (patrz tabela poniżej)
W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 22 punkty ECTS powinny pochodzić za przedmioty kierunkowe (patrz tabela poniżej)
W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 24 punkty ECTS powinny pochodzić za przedmioty obieralne i uzupełniające
             
Przedmioty obowiązkowe dla Bioinformatyki II stopnia Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
Nazwa przedmiotu W Ć L Razem  
Modelowanie złożonych systemów biologicznych (1000-719bMSB) 30   30 60 6 E
Technologie w skali genomowej 2 (1000-719bTG2) 30   30 60 6 E
Projektowanie leków (1000-717PRL) 30 30   60 6 E
Statystyczna analiza danych 2 (1000-718SAD) 30   30 60 6 E
Genomika porównawcza (1000-719GP2) 30   30 60 6 E
Architektura dużych projektów bioinformatycznych (1000-717ADP) 30   30 60 6 E
 
W toku studiów do zdobycia wymagane łącznie 36  
             
Przedmioty kierunkowe dla Bioinformatyki II stopnia Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
Nazwa przedmiotu W Ć L Razem  
Przedmioty oferowane co roku
Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych (1100-2BB111) 30 30   60 5 E
Reprezentacja wiedzy (1000-2M11RW) 30   30 60 6 E
Metody biologii strukturalnej (1000-717MBS) 30 30   60 6 E
Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce (1000-718MWR) 30   30 60 6 E
Podstawy medycyny molekularnej (1000-718PMM) 30 30   60 6 E
Wstęp do biologii obliczeniowej (1000-2N03BO) 30   30 60 6 E
Procesy stochastyczne w biologii i naukach społecznych (1000-135PSB) 30 30   60 6 E
Modele matematyczne biologii i medycyny (1000-135MBM) 30 30   60 6 E
Symulacje stochastyczne (1000-135SST) 30 30   60 6 E
Przedmioty oferowane w wybranych latach
Metody modelowania matematycznego i komputerowego w naukach przyrodniczych (1100-4PM23) 60     60 5 E
Programowanie w R i wizualizacja danych (1000-1M16RWD) 30   30 60 6 E
Obliczeniowa medycyna molekularna (1000-2M14OMM) 30   30 60 6 E
Molekularna mechanika kwantowa (1101-4Bio22) 30 30   60 6 E
W toku studiów do zdobycia wymagane łącznie 22  

 

Bioinformatyka II stopnia rocznik 2021/22

Przedmiot W Ć L razem ECTS forma zaliczenia
I rok 2021/22
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające         48 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 60       6 E/ZO
Seminarium magisterskie   60   60 6 Z
Razem 0 60 0 60 60  
 
II rok 2022/23 W Ć L Razem  
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające         34 E
Seminarium magisterskie   60   60 6 Z
Praca magisterska         20 E
Razem   60   60 60  
 
Tok studiów łącznie 420 540   960 120  
             
W ramach 6 punktów ECTS za przedmioty ogólnouniwersyteckie, 5 punktów ECTS powinno pochodzić za przedmioty z grupy humanistyczno-społecznej
W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 36 punktów ECTS powinno pochodzić za przedmioty obowiązkowe (patrz tabela poniżej)
W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 22 punkty ECTS powinny pochodzić za przedmioty kierunkowe (patrz tabela poniżej)
W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 24 punkty ECTS powinny pochodzić za przedmioty obieralne i uzupełniające
 
Przedmioty obowiązkowe dla Bioinformatyki II stopnia W Ć L razem ECTS  
Modelowanie złożonych systemów biologicznych (1000-719bMSB) 30   30 60 6 E
Technologie w skali genomowej 2 (1000-719bTG2) 30   30 60 6 E
Projektowanie leków (1000-717PRL) 30 30   60 6 E
Statystyczna analiza danych 2 (1000-718SAD) 30   30 60 6 E
Genomika porównawcza (1000-719GP2) 30   30 60 6 E
Architektura dużych projektów bioinformatycznych (1000-717ADP) 30   30 60 6 E
 
W toku studiów do zdobycia wymagane łącznie 36  
     
lista przedmiotów kierunkowych dostępna w usosweb: https://usosweb.mimuw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=faculty_groups&jed_org_kod=10000000&cp_showDescriptions=0&cp_showGroupsColumn=0&cp_cdydsDisplayLevel=2&f_tylkoWRejestracji=0&f_obcojezyczne=0&kierujNaPlanyGrupy=0&grupaKod=1000-BINF-MGR-KIER

 

Bioinformatyka II stopnia rocznik 2022/23 i następne

 

Przedmiot W Ć L razem ECTS forma zaliczenia
I rok 2022/23
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające         48 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 60       6 E/ZO
Seminarium magisterskie   60   60 6 Z
Razem 0 60 0 60 60  
 
II rok 2023/24 W Ć L Razem  
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające         34 E
Seminarium magisterskie   60   60 6 Z
Praca magisterska         20 E
Razem   60   60 60  
 
Tok studiów łącznie 420 540   960 120  
             
W ramach 6 punktów ECTS za przedmioty ogólnouniwersyteckie, 5 punktów ECTS powinno pochodzić za przedmioty z grupy humanistyczno-społecznej
W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 36 punktów ECTS powinno pochodzić za przedmioty obowiązkowe, w tym 6 ECTS za przedmiot z grupy Technologii w skali genomowej (patrz tabela poniżej)
W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 16 punktów ECTS powinny pochodzić za przedmioty kierunkowe (patrz tabela poniżej)
W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 30 punktów ECTS powinny pochodzić za przedmioty obieralne i uzupełniające
 
Przedmioty obowiązkowe dla Bioinformatyki II stopnia W Ć L razem ECTS  
Modelowanie złożonych systemów biologicznych (1000-719bMSB) 30   30 60 6 E
przedmiot z grupy Technologie w skali genomowej 2 - obecnie dostępny tylko: (1000-719bTG2) 30   30 60 6 E
Projektowanie leków (1000-717PRL) 30 30   60 6 E
Statystyczna analiza danych 2 (1000-718SAD) 30   30 60 6 E
Genomika porównawcza (1000-719GP2) 30   30 60 6 E
Architektura dużych projektów bioinformatycznych (1000-717ADP) 30   30 60 6 E
 
W toku studiów do zdobycia wymagane łącznie 36  
     
lista przedmiotów kierunkowych dostępna w usosweb: https://usosweb.mimuw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=faculty_groups&jed_org_kod=10000000&cp_showDescriptions=0&cp_showGroupsColumn=0&cp_cdydsDisplayLevel=2&f_tylkoWRejestracji=0&f_obcojezyczne=0&kierujNaPlanyGrupy=0&grupaKod=1000-BINF-MGR-KIER 

 

Informatyka I stopnia

Informatyka I stopnia rocznik 2017/18

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok 2017/18 W Ć L Razem  
I semestr  
Analiza matematyczna 1 (1000-211bAM1) 30 60   90 6 E
Geometria z algebrą liniową (1000-211bGAL) 30 60   90 6 E
Podstawy matematyki (1000-211bPM) 30 30   60 5 E
Wstęp do programowania (funkcyjny lub imperatywny)(1000-211bWPF/1000-211bWPI ) 60 60 30 150 13 E
Wychowanie fizyczne   30   30 0 Z
Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) 4     4 0,5 Z
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 4     4 0,5 Z
 
II semestr  
Analiza matematyczna 2 (1000-212bAM2) 45 60   105 7,5 E
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) 45 60   105 7,5 E
Programowanie obiektowe (1000-212bPO) 30 30 30 90 7 E
Indywidualny projekt programistyczny (1000-222bIPP)     30 30 4 ZO
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         3 ZO/E
Razem 278 390 90 758 60  
 
II rok 2018/19 W Ć L Razem  
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) 30 30 30 90 7,5 E
Bazy danych (1000-213bBAD) 30   30 60 5,5 E
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) 30 30 30 90 7,5 E
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (1000-213bRPS) 30 30 15 75 5,5 E
Języki i narzędzia programowania - kurs 1 (1000-223bJNP1)     30 30 2 ZO
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) 30   30 60 5,5 E
Systemy operacyjne (1000-214bSOB) 30   30 60 5,5 E
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) 30   30 60 5,5 E
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) 30 30   60 5 E
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIOP) 30   30 60 5,5 E
Języki i narzędzia programowania - kurs 2 (1000-224bJNP2)   30   30 2 ZO
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         3 ZO/E
Wychowanie fizyczne   60   60 0 Z
Razem 270 210 255 735 60  
 
III rok 2019/2020 Ć L Razem  
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP)     60 60 9 ZO
Semantyka i weryfikacja programów (1000-215bSWP) 30 30   60 5 E
Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1000-215bBSK) 30   30 60 5 E
Metody numeryczne (1000-215bMNU) 30 30 15 75 5 E
Języki i narzędzia programowania – kurs 3 (1000-225bJNP3)   30   30 2 ZO
Przedmiot obieralny 1* 30 30   60 6 E
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-225bJNP3) 30     30 2 ZO
Praktyki zawodowe   60   60 2 Z
Języki i paradygmaty programowania (1000-216bJPP) 30   60 90 7 E
Przedmiot obieralny 2* 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny 3* 30 30   60 6 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie**         3 ZO/E
Egzamin z języka obcego (B2)         2 E
Razem 240 240 165 645 60  
 
Tok studiów łącznie 788 840 510 2138 180  

* w ramach 3 przedmiotów obieralnych powienieneś zaliczyć 2 przedmioty obieralne stałe

**W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

 

Informatyka I stopnia rocznik 2019/20

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok 2019/20 W Ć L Razem  
I semestr  
Analiza matematyczna 1 (1000-211bAM1) 30 60   90 6 E
Geometria z algebrą liniową (1000-211bGAL) 30 60   90 6 E
Podstawy matematyki (1000-211bPM) 30 30   60 5 E
Wstęp do programowania (funkcyjny lub imperatywny)(1000-211bWPF/1000-211bWPI ) 60 60 30 150 13 E
Wychowanie fizyczne   30   30 0 Z
Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) 4     4 0,5 Z
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 4     4 0,5 Z
 
II semestr  
Analiza matematyczna 2 (1000-212bAM2) 45 60   105 7,5 E
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) 45 60   105 7,5 E
Programowanie obiektowe (1000-212bPO) 30 30 30 90 7 E
Indywidualny projekt programistyczny (1000-222bIPP)     30 30 4 ZO
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         3 ZO/E
Razem 278 390 90 758 60  
 
II rok 2020/21 W Ć L Razem  
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) 30 30 30 90 7,5 E
Bazy danych (1000-213bBAD) 30   30 60 5,5 E
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) 30 30 30 90 7,5 E
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (1000-213bRPS) 30 30 15 75 5,5 E
Języki i narzędzia programowania - kurs 1 (1000-223bJNP1)     30 30 2 ZO
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) 30   30 60 5,5 E
Systemy operacyjne (1000-214bSOB) 30   30 60 5,5 E
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) 30   30 60 5,5 E
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) 30 30   60 5 E
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIOP) 30   30 60 5,5 E
Języki i narzędzia programowania - kurs 2 (1000-224bJNP2)   30   30 2 ZO
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         3 ZO/E
Wychowanie fizyczne   60   60 0 Z
Razem 270 210 255 735 60  
 
III rok 2021/22 Ć L Razem  
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP)     60 60 9 ZO
Semantyka i weryfikacja programów (1000-215bSWP) 30 30   60 5 E
Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1000-215bBSK) 30   30 60 5 E
Metody numeryczne (1000-215bMNU) 30 30 15 75 6 E
Języki i narzędzia programowania – kurs 3 (1000-225bJNP3)   30   30 2 ZO
Przedmiot obieralny 1* 30 30   60 6 E
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) 30     30 2 ZO
Języki i paradygmaty programowania (1000-216bJPP) 30   60 90 8 E
Przedmiot obieralny 2* 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny 3* 30 30   60 6 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie**         3 ZO/E
Egzamin z języka obcego (B2)         2 E
Razem 240 180 165 585 60  
 
Tok studiów łącznie 788 780 510 2078 180  

* w ramach 3 przedmiotów obieralnych powienieneś zaliczyć 2 przedmioty obieralne stałe

**W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

 

Informatyka I stopnia rocznik 2020/21

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok 2020/21 W Ć L Razem  
I semestr  
Analiza matematyczna 1 (1000-211bAM1) 30 60   90 6 E
Geometria z algebrą liniową (1000-211bGAL) 30 60   90 6 E
Podstawy matematyki (1000-211bPM) 30 30   60 5 E
Wstęp do programowania (funkcyjny lub imperatywny)(1000-211bWPF/1000-211bWPI ) 60 60 30 150 13 E
Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) 4     4 0,5 Z
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 4     4 0,5 Z
 
II semestr  
Analiza matematyczna 2 (1000-212bAM2) 45 60   105 7,5 E
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) 45 60   105 7,5 E
Programowanie obiektowe (1000-212bPO) 30 30 30 90 7 E
Indywidualny projekt programistyczny (1000-222bIPP)     30 30 4 ZO
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30*     30 3 ZO/E
Wychowanie fizyczne   30   30 0 Z
Razem 318 390 90 788 60  
 
II rok 2021/22 W Ć L Razem  
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) 30 30 30 90 7,5 E
Bazy danych (1000-213bBAD) 30   30 60 5,5 E
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) 30 30 30 90 7,5 E
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (1000-213bRPS) 30 30 15 75 5,5 E
Języki i narzędzia programowania - kurs 1 (1000-223bJNP1)     30 30 2 ZO
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) 30   30 60 5,5 E
Systemy operacyjne (1000-214bSOB) 30   30 60 5,5 E
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) 30   30 60 5,5 E
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) 30 30   60 5 E
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIOP) 30   30 60 5,5 E
Języki i narzędzia programowania - kurs 2 (1000-224bJNP2)   30   30 2 ZO
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30*     30 3 ZO/E
Wychowanie fizyczne   60   60 0 Z
Razem 300 210 255 765 60  
 
III rok 2022/23 Ć L Razem  
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP)     60 60 9 ZO
Semantyka i weryfikacja programów (1000-215bSWP) 30 30   60 5 E
Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1000-215bBSK) 30   30 60 5 E
Metody numeryczne (1000-215bMNU) 30 30 15 75 6 E
Języki i narzędzia programowania – kurs 3 (1000-225bJNP3)   30   30 2 ZO
Przedmiot obieralny 1 30 30   60 6 E
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) 30     30 2 ZO
Języki i paradygmaty programowania (1000-216bJPP) 30   60 90 8 E
Przedmiot obieralny 2 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny 3 30 30   60 6 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie* 30*     30 3 ZO/E
Egzamin z języka obcego (B2)         2 E
Razem 270 180 165 615 60  

*podana liczba godzin jest orientacyjna i powinna pozwolić na zdobycie wymaganej liczby punktów ECTS; pamiętaj również, że w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych

w ramach przedmiotów obieralnych znika podział na przedmioty obieralne i obieralne stałe

informatyka I stopień rocznik 2022/23, 2023/24

Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Forma zaliczenia
I rok 2022/23 W Ć L Razem  
I semestr  

Analiza matematyczna 1 (1000-211cAM1) lub

Analiza matematyczna 1 z Mathematicą (1000-211cAMM1)

30 45   75 6 E
Geometria z algebrą liniową  (1000-211bGAL) 30 60   90 6 E
Podstawy matematyki (1000-211bPM) 30 30   60 5 E
Wstęp do programowania (1000-211bWPI) 60 60 30 150 12 E
Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) 4     4 0,5 Z
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 4     4 0,5 Z
 
II semestr  

Analiza matematyczna 2(1000-212cAM2) lub

Analiza matematyczna 2 z Mathematicą (1000-212cAMM2)

30 60   90 6 E
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) 45 60   105 7 E
Programowanie obiektowe (1000-212cPO) 30   60 90 8 E
Architektura komputerów i systemy operacyjne (1000-212bAKSO) 30   30 60 6  
Wychowanie fizyczne   30   30 0 Z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie*       30 3 ZO/E
Razem 293 345 120 788 60  
 
II rok 2023/24 W Ć L Razem  
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) 30 30 30 90 9 E
Bazy danych (1000-213bBD) 15   15 30 4 E
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) 30 30 30 90 9 E
Rachunek prawdopodobieństwa (1000-213bRP) 30 30   60 5 E
Kurs C++ (1000-213bCPP) lub Kurs Pythona (1000-213bPYT)     30 30 4 ZO
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) 30   30 60 7 E
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) 30   30 60 7 E
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) 30 30   60 5 E
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIO) 30     30 3 E
Wstęp do uczenia maszynowego (1000-214bWUM) 30   30 60 7 E
Wychowanie fizyczne   60   60 0 Z
Razem 255 180 195 630 60  
 
III rok 2024/25 W Ć L Razem  
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP)     60 60 9 ZO
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) 30     30 3 ZO
Przedmiot fakultatywny 1 30 30   60 6 E
Przedmiot fakultatywny 2 30 30   60 6 E
Przedmiot fakultatywny 3 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny narzędziowy     30 30 4  
Przedmiot obieralny 1 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny 2 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny 3 30 30   60 6 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie*       60 6 ZO/E
Egzamin z języka obcego (B2)         2 E
Razem 210 180 90 540 60  
 
Tok studiów łącznie 758 705 405 1958 180  
             
* podania liczba godzin jest orientacyjna            

Informatyka II stopnia

Informatyka II stopnia rocznik 2017/18 i następne

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok 2017/18 W Ć L Razem  
Logika dla informatyków (1000-217bLOG) 30 30   60 6 E
Metody realizacji języków programowania (1000-217bMRJ) 30 30 30 90 9 E
Idee i informatyka (1000-217bIII) 30     30 3 Z
Przedmiot obieralny 1 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny 2 30 30   60 6 E
Złożoność obliczeniowa (1000-218bZO) 30 30   60 8 E
Przedmiot obieralny z zakresu współbieżności* 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny 3 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny 4 30 30   60 6 E
Seminarium magisterskie 60     60 4 Z
Razem 330 240 30 630 60  
 
II rok 2018/19 W Ć L Razem  
Przedmiot obieralny 5 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny 6 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny 7 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny 8 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny 9 30 30   60 6 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         6 ZO/E
Seminarium magisterskie 60     60 4 E
Praca magisterska       0 20 E
Razem 210 150 0 360 60  
 
Tok studiów łącznie 540 390 30 960 120  

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

* do wyboru: Obliczenia superkomputerowe (1000-218bHPC), Teoria współbieżności (1000-218bTW), Systemy rozproszone (1000-217bSR), Przetwarzanie dużych danych i programowanie na klastrach (1000-218bPDD)

 

Informatyka II stopnia rocznik 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok 2019/20 W Ć L Razem  
Logika dla informatyków (1000-217bLOG) 30 30   60 6 E
Metody realizacji języków programowania (1000-217bMRJ) 30 30 30 90 9 E
Idee i informatyka (1000-217bIII) (seminarium) 30     30 3 Z
Przedmioty obieralne 120 120   240 24** E
Złożoność obliczeniowa (1000-218bZO) 30 30   60 6 E
Przedmiot obieralny z zakresu współbieżności* 30 30   60 6 E
Seminarium magisterskie 60     60 6 Z
Razem 330 240 30 630 60  
 
II rok 2020/21 W Ć L Razem  
Przedmioty obieralne 150 150   300 30*** E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 60       6 ZO/E
Seminarium magisterskie 60     60 6 E
Praca magisterska       0 18 E
Razem 210 150 0 360 60  
 
Tok studiów łącznie 540 390 30 960 120  

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

* do wyboru: Obliczenia superkomputerowe (1000-218bHPC), Teoria współbieżności (1000-218bTW), Systemy rozproszone (1000-217bSR), Przetwarzanie dużych danych i programowanie na klastrach (1000-218bPDD)

** - odpowiada to 4 standardowym przedmiotom obieralnym po 6 ECTS (zwróć uwagę, że niektóre przedmioty mogą być wycenione na mniejszą ilość punktów)

*** - odpowiada to 5 standardowym przedmiotom obieralnym po 6 ECTS (zwróć uwagę, że niektóre przedmioty mogą być wycenione na mniejszą ilość punktów)

JSIM 3I+4M

JSIM 3I+4M rocznik 2017/18

I semestr 2017/2018
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) 60 60   120 10 ZO JSIM11 JSIM2I
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) 30 60   90 8 ZO JSIM11 JSIM2I
Podstawy matematyki (1000-211bPM) 30 30   60 5 E JSIM11 JSIM2I
Wstęp do programowania (funkcyjny 1000-211bWPF lub imperatywny 1000-211bWPI) 60 60 30 150 13 E JSIM11 JSIM2I
Wychowanie fizyczne   30   30 0 Z JSIM11 JSIM2I
Podstawy ochrony własności intelektualnej 4     4 0,5 Z JSIM11 JSIM2I
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 4     4 0,5 Z JSIM11 JSIM2I
                 
II semestr 2017/18    
Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) 60 60   120 10 E JSIM12 JSIM2I
Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) 60 60   120 10 E JSIM12 JSIM2I
Programowanie obiektowe (1000-212bPO) 30 30 30 90 7 E JSIM12 JSIM3I
Indywidualny projekt programistyczny (1000-222bIPP)     30 30 4 ZO JSIM12  
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30**       3 ZO/E JSIM12 JSIM2I
  368 390 90 848 71      
                 
II rok 2018/19
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) 60 60   120 10 E JSIM2I JSIM2I
Topologia I (1000-113bTP1a) 30 45   75 7,5 E   JSIM2I
Bazy danych (1000-213bBAD) 30   30 60 5,5 E JSIM2I JSIM3I
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) 30 30 30 90 7,5 E JSIM2I  
Języki i narzędzia programowania - kurs 1 (1000-223bJNP1)     30 30 2 ZO JSIM2I  
Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) 30 45   75 7,5 E   JSIM2I
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) 30   30 60 5,5 E JSIM2I  
Systemy operacyjne (1000-214bSOB) 30   30 60 5,5 E JSIM2I  
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) 45 60   105 7,5 E JSIM2I JSIM3I
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) 30   30 60 5,5 E JSIM2I  
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) 30 30   60 5 E JSIM2I JSIM3I
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIOP) 30   30 60 5,5 E JSIM2I  
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 60**       6 ZO/E JSIM2I JSIM2I
Wychowanie fizyczne   60   60 0 Z JSIM2I JSIM2I
  345 225 210 780 80,5      
                 
III rok 2019/2020
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) 30 30 30 90 7,5 E JSIM3I  
Języki i narzędzia programowania - kurs 2 (1000-224bJNP2)   30   30 2 ZO JSIM3I  
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP)     60 60 9 ZO JSIM3I  
Semantyka i weryfikacja programów (1000-215bSWP) 30 30   60 5 E JSIM3I  
Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1000-215bBSK) 30   30 60 5 E JSIM3I  
Metody numeryczne (1000-215bMNU) 30 30 15 75 5 E JSIM3I JSIM3I
Języki i narzędzia programowania – kurs 3 (1000-225bJNP3)   30   30 2 ZO JSIM3I  
Przedmiot obieralny 1 30 30   60 6 E JSIM3I  
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) 30     30 2 ZO JSIM3I  
Praktyki zawodowe   60   60 2 Z JSIM3I JSIM3I
Języki i paradygmaty programowania (1000-216bJPP) 30   60 90 7 E JSIM3I  
Przedmiot obieralny 2 30 30   60 6 E JSIM3I  
Przedmiot obieralny 3 30 30   60 6 E JSIM3I  
Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) 30 45   75 7,5 E JSIM3I JSIM3I
Egzamin z języka obcego (B2)         2 E JSIM3I JSIM3I
  270 285 165 720 74      
                 
IV rok 2020/2021
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Statystyka I (1000-115ST1a) 30 30   60 6 E   JSIM4I
Algebra I (1000-113bAG1a) 30 45   75 7,5 E   JSIM4I
Funkcje analityczne (1000-134FAN) 30 30   60 6 E   JSIM4I
Przedmiot fakultatywny 1 30 30   60 6 E   JSIM4I
Przedmiot fakultatywny 2*** 30 30   60 6 E   JSIM4I
Równania różniczkowe zwyczajne I (1000-114bRRZa) * 30 45   75 7,5 E   JSIM4I
Proseminarium   60   60 2 Z   JSIM4I
Praca licencjacka 30 30   60 6     JSIM4I
  240 330 0 570 53      

* - Przedmiot równania różniczkowe zwyczajne prowadzony jest w wersji z laboratorium lub bez; obie wersje są jednakowo punktowane; wybór należy do Ciebie;

** - sugerowana liczba godzin potrzebna do zdobycia wymaganej liczby punktów ECTS

*** - w usosie na IV roku wymagane są 3 pkt za fakulety, ponieważ 1 pkt nalicza się po zaliczeniu i podpięciu JAO pod III rok studiów

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

JSIM 3I+4M rocznik 2019/20, 2020/21, 2021/22

 

I semestr 2019/20
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) 60 60   120 10 JSIM11 JSIM2I
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) 30 60   90 8 JSIM11 JSIM2I
Podstawy matematyki (1000-211bPM) 30 30   60 5 JSIM11 JSIM2I
Wstęp do programowania (funkcyjny 1000-211bWPF lub imperatywny 1000-211bWPI) 60 60 30 150 13 JSIM11 JSIM2I
Wychowanie fizyczne   30   30 0 JSIM11 JSIM2I
Podstawy ochrony własności intelektualnej 4     4 0,5 JSIM11 JSIM2I
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 4     4 0,5 JSIM11 JSIM2I
               
II semestr 2019/20
Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) 60 60   120 10 JSIM12 JSIM2I
Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) 60 60   120 10 JSIM12 JSIM2I
Programowanie obiektowe (1000-212bPO) 30 30 30 90 7 JSIM12 JSIM3I
Indywidualny projekt programistyczny (1000-222bIPP)     30 30 4 JSIM12  
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30**       3 JSIM12 JSIM2I
               
II rok 2020/21
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) 60 60   120 10 JSIM2I JSIM2I
Topologia I (1000-113bTP1a) 30 45   75 7,5   JSIM2I
Bazy danych (1000-213bBAD) 30   30 60 5,5 JSIM2I JSIM3I
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) 30 30 30 90 7,5 JSIM2I  
Języki i narzędzia programowania - kurs 1 (1000-223bJNP1)     30 30 2 JSIM2I  
Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) 30 45   75 7,5   JSIM2I
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) 30   30 60 5,5 JSIM2I  
Systemy operacyjne (1000-214bSOB) 30   30 60 5,5 JSIM2I  
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) 45 60   105 7,5 JSIM2I JSIM3I
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) 30   30 60 5,5 JSIM2I  
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) 30 30   60 5 JSIM2I JSIM3I
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIOP) 30   30 60 5,5 JSIM2I  
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 60**       6 JSIM2I JSIM2I
Wychowanie fizyczne   60   60 0 JSIM2I JSIM2I
               
III rok 2021/22
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) 30 30 30 90 7,5 JSIM3I  
Języki i narzędzia programowania - kurs 2 (1000-224bJNP2), a w roku 2023/24: Kurs Pythona (1000-213bPYT)   30   30 2 JSIM3I  
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP)     60 60 9 JSIM3I  
Semantyka i weryfikacja programów (1000-215bSWP) 30 30   60 5 JSIM3I  
Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1000-215bBSK) 30   30 60 5 JSIM3I  
Metody numeryczne (1000-215bMNU) 30 30 15 75 6 JSIM3I JSIM3I
Języki i narzędzia programowania – kurs 3 (1000-225bJNP3)   30   30 2 JSIM3I  
Przedmiot obieralny 1 30 30   60 6 JSIM3I  
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) 30     30 2 JSIM3I  
Języki i paradygmaty programowania (1000-216bJPP) 30   60 90 8 JSIM3I  
Przedmiot obieralny 2 30 30   60 6 JSIM3I  
Przedmiot obieralny 3 30 30   60 6 JSIM3I  
Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) 30 45   75 7,5 JSIM3I JSIM3I
Egzamin z języka obcego (B2)         2 JSIM3I JSIM3I
               
IV rok 2022/2023
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Statystyka I (1000-116bST) lub SAD 30 30   60 6   JSIM4I
Algebra I (1000-113bAG1a) 30 45   75 7,5   JSIM4I
Funkcje analityczne (1000-134FAN) 30 30   60 6   JSIM4I
Przedmiot fakultatywny 1 30 30   60 6   JSIM4I
Przedmiot fakultatywny 2*** 30 30   60 6   JSIM4I
Równania różniczkowe zwyczajne I (1000-114aRRZa)* 30 45   75 7,5   JSIM4I
Proseminarium   60   60 2   JSIM4I
Praca licencjacka 30 30   60 6   JSIM4I
               

* - Przedmiot równania różniczkowe zwyczajne prowadzony jest w wersji z laboratorium lub bez; obie wersje są jednakowo punktowane; wybór należy do Ciebie;

** - sugerowana liczba godzin potrzebna do zdobycia wymaganej liczby punktów ECTS

*** - w usosie na IV roku wymagane są 3 pkt za fakulety, ponieważ 1 pkt nalicza się po zaliczeniu i podpięciu JAO pod III rok studiów

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

JSIM 3I+4M rocznik 2022/23, 2023/24

I semestr 2022/23
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Forma zaliczenia
 
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) 60 60   120 10 ZO JSIM11 JSIM2I
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) 30 60   90 8 ZO JSIM11 JSIM2I
Podstawy matematyki (1000-211bPM) 30 30   60 5 E JSIM11 JSIM2I
Wstęp do programowania (1000-211bWPI) 60 60 30 150 12 E JSIM11 JSIM2I
Wychowanie fizyczne   30   30 0 Z JSIM11 JSIM2I
Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) 4     4 0,5 Z JSIM11 JSIM2I
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 4     4 0,5 Z JSIM11 JSIM2I
                 
II semestr 2022/23
Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) 60 60   120 10 E JSIM12 JSIM2I
Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) 60 60   120 10 E   JSIM2I
Programowanie obiektowe (1000-212cPO) 30   60 90 8 E JSIM12 JSIM2I
Architektura komputerów i systemy operacyjne (1000-212bAKSO) 30   30 60 6   JSIM12  
Przedmioty ogólnouniwersyteckie       30 3 ZO/E JSIM12 JSIM2I
  368 360 120 878 73      
                 
II rok 2023/24
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Forma zaliczenia
 
Podpięcia

W

Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) 60 60   120 10 E JSIM2I JSIM2I
Topologia I (1000-113bTP1a) 30 45   75 7,5 E   JSIM2I
Bazy danych (1000-213bBD) 15   15 30 4 E JSIM2I JSIM2I
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) 30 30 30 90 9 E JSIM2I  
Kurs C++ (1000-213bCPP) lub Kurs Pythona (1000-213bPYT)     30 30 4 ZO JSIM2I  
Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) 30 45   75 7,5 E   JSIM2I
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) 30   30 60 7 E JSIM2I  
Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) 30 45   75 7,5 E JSIM2I JSIM2I
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) 45 60   105 7,5 E JSIM2I JSIM2I
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) 30   30 60 7 E JSIM2I  
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) 30 30   60 5 E JSIM2I JSIM2I
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIO) 30     30 3 E JSIM2I  
Wychowanie fizyczne   60   60 0 Z JSIM2I JSIM2I
  360 375 165 900 79      
                 
III rok 2024/25
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Forma zaliczenia
 
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) 30 30 30 90 9 E JSIM3I  
Przedmiot obieralny narzędziowy     30 30 4 ZO JSIM3I  
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP)     60 60 9 ZO JSIM3I  
przedmiot fakultatywny informatyczny 1 30 30   60 6 E JSIM3I  
Metody numeryczne lub Matematyka obliczeniowa 30 30 15 75 6 E JSIM3I JSIM3I
Przedmiot obieralny (informatyczny)1 30 30   60 6 E JSIM3I  
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) 30     30 3 ZO JSIM3I  
przedmiot fakultatywny informatyczny 2 30 30   60 6 E JSIM3I  
Przedmiot obieralny (informatyczny) 2 30 30   60 6 E JSIM3I  
Przedmiot obieralny (informatyczny) 3 30 30   60 6 E JSIM3I  
Wstęp do uczenia maszynowego (1000-214bWUM) 30   30 60 7 E JSIM3I  
Przedmioty ogólnouniwersyteckie       60 6       ZO/E JSIM3I JSIM3I
Egzamin z języka obcego (B2)         2 E JSIM3I JSIM3I
  270 210 165 705 76      
                 
IV rok 2025/2026
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Forma zaliczenia
 
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Statystyka (1000-116ST) 30 15/30 30/15 75 6 E   JSIM4I
Algebra I (1000-113bAG1a) 30 45   75 7,5 E   JSIM4I
Funkcje analityczne (1000-134FAN) 30 30   60 6 E   JSIM4I
Przedmiot fakultatywny (matematyczny) 1 30 30   60 6 E   JSIM4I
Przedmiot fakultatywny (matematyczny) 2 30 30   60 6 E   JSIM4I
Równania różniczkowe zwyczajne I (1000-114aRRZa) 30 45   75 7,5 E   JSIM4I
Proseminarium   60   60 2 Z   JSIM4I
Praca licencjacka       0 8     JSIM4I
  180 240 0 465 49      

JSIM 3M+4I


 

 

 

JSIM 3M+4I rocznik 2019 i następne

I semestr 2019/2020
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) 60 60   120 10 JSIM2M JSIM11
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) 30 60   90 8 JSIM2M JSIM11
Podstawy matematyki (1000-211bPM) 30 30   60 5 JSIM2M JSIM11
Wstęp do programowania (funkcyjny 1000-211bWPF lub imperatywny 1000-211bWPI) 60 60 30 150 13 JSIM2M JSIM11
Wychowanie fizyczne   30   30 1 JSIM2M JSIM11
Podstawy ochrony własności intelektualnej 4     4 0,5 JSIM2M JSIM11
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 4     4 0,5 JSIM2M JSIM11
               
II semestr 2015/16    
Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) 60 60   120 10 JSIM2M JSIM12
Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) 60 60   120 10   JSIM12
Programowanie obiektowe (1000-212bPO) 30 30 30 90 7 JSIM2M JSIM12
Indywidualny projekt programistyczny (1000-222bIPP)     30 30 4 JSIM2M JSIM12
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30**       3 JSIM2M JSIM12
  338 390 90 818 72    
               
II rok 2019/20
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) 60 60   120 10 JSIM2M JSIM2M
Topologia I (1000-113bTP1a) 30 45   75 7   JSIM2M
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) 45 60   105 7,5 JSIM2M JSIM2M
Algebra I (potok 1) (1000-113bAG1a) 30 45   75 7,5   JSIM2M
Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) 30 45   75 7,5 JSIM2M JSIM2M
Bazy danych (1000-213bBAD) 30   30 60 5,5 JSIM2M JSIM3M
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) 30 30 30 90 7 JSIM2M  
Języki i narzędzia programowania - kurs 1 (1000-223bJNP1)     30 30 2 JSIM2M  
Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) 30 45   75 7   JSIM2M
Równania różniczkowe zwyczajne I (1000-114aRRZa)* 30 45   75 7,5   JSIM2M
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) 30 30   60 5 JSIM2M JSIM3M
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 60**       6 JSIM2M JSIM2M
Wychowanie fizyczne   60   60 2 JSIM2M JSIM2M
  345 210 90 450 81,5    
               
III rok 2020/2021
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Systemy operacyjne (1000-214bSOB) 30 30   60 5,5 JSIM3M  
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) 30   30 60 5,5 JSIM3M  
Statystyka I (1000-116bST)/SAD 30 30   60 6 JSIM3M JSIM3M
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) 30 30 30 90 7,5 JSIM3M  
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIOP) 30   30 60 5,5 JSIM3M  
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) 30   30 60 5,5 JSIM3M  
Metody numeryczne (1000-215bMNU) 30 30 15 75 6 JSIM3M JSIM3M
Funkcje analityczne (1000-134FAN) 30 30   60 6   JSIM3M
Semantyka i weryfikacja programów (1000-215bSWP) 30 30   60 5 JSIM3M  
Przedmiot fakultatywny 1 30 30   60 6   JSIM3M
Przedmiot fakultatywny 2*** 30 30   60 6   JSIM3M
Przedmiot obieralny 1 30 30   60 6 JSIM3M  
Proseminarium   60   60 2   JSIM3M
Egzamin z języka obcego (B2)         2 JSIM3M JSIM3M
Praca licencjacka         6   JSIM3M
               
IV rok 2021/22
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) 30     30 2 JSIM4M  
Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1000-215bBSK) 30   30 60 5 JSIM4M  
Języki i paradygmaty programowania (1000-216bJPP) 30   60 90 8 JSIM4M  
Języki i narzędzia programowania - kurs 2 (1000-224bJNP2)   30   30 2 JSIM4M  
Języki i narzędzia programowania – kurs 3 (1000-225bJNP3)   30   30 2 JSIM4M  
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP)     60 60 9 JSIM4M  
Przedmiot obieralny 2 30 30   60 6 JSIM4M  
Przedmiot obieralny 3 30 30   60 6 JSIM4M  

* - Przedmiot równania różniczkowe zwyczajne prowadzony jest w wersji z laboratorium lub bez; obie wersje są jednakowo punktowane; wybór należy do Ciebie;

** - sugerowana liczba godzin potrzebna do zdobycia wymaganej liczby punktów ECTS

*** - w usosie na IV roku wymagane są 3 pkt za fakulety, ponieważ 1 pkt nalicza się po zaliczeniu i podpięciu JAO pod III rok studiów

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

JSIM 3M+4I rocznik 2021/22

I semestr 2021/2022 JSIM 3M+ 4I - siatka na styku dwóch programów informatyki
Nazwa przedmiotu
Punkty ECTS
Podpięcia
S1-INF S1-MAT
Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) 10 JSIM2M JSIM11
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) 8 JSIM2M JSIM11
Podstawy matematyki (1000-211bPM) 5 JSIM2M JSIM11
Wstęp do programowania (funkcyjny 1000-211bWPF lub imperatywny 1000-211bWPI) 13 JSIM2M JSIM11
Wychowanie fizyczne 1 JSIM2M JSIM11
Podstawy ochrony własności intelektualnej 0,5 JSIM2M JSIM11
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 0,5 JSIM2M JSIM11
       
II semestr 2021/22    
Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) 10 JSIM2M JSIM12
Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) 10   JSIM12
Programowanie obiektowe (1000-212bPO) 7 JSIM2M JSIM12
Indywidualny projekt programistyczny (1000-222bIPP) 4 JSIM2M JSIM12
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 3 JSIM2M JSIM12
  72    
       
II rok 2022/23 S1-INF S1-MAT
Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) 10 JSIM2M JSIM2M
Topologia I (1000-113bTP1a) 7   JSIM2M
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) 7,5 JSIM2M JSIM2M
Algebra I (potok 1) (1000-113bAG1a) 7,5   JSIM2M
Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) 7,5 JSIM2M JSIM2M
Bazy danych (1000-213bBAD) 5,5 JSIM2M JSIM2M
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) 7 JSIM2M  
Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) 7   JSIM2M
Języki i narzędzia programowania - kurs 1 (1000-223bJNP1) 2 JSIM2M  
Równania różniczkowe zwyczajne I (1000-114aRRZa) 7,5   JSIM2M
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) 5 JSIM2M JSIM2M
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 6 JSIM2M JSIM2M
Wychowanie fizyczne 2 JSIM2M JSIM2M
  81,5    
       
III rok 2023/2024    
Systemy operacyjne (1000-214bSOB) -> Architektura komputerów i systemy operacyjne (1000-212bAKSO) * 6 JSIM3M  
Wstęp do uczenia maszynowego (1000-214bWUM) 7 JSIM3M  
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) 7 JSIM3M  
Statystyka I (1000-116bST) 6 JSIM3M JSIM3M
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) 7,5 JSIM3M  
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIO) 3 JSIM3M  
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) 5,5 JSIM3M  
Metody numeryczne (1000-215bMNU) 6 JSIM3M JSIM3M
Funkcje analityczne (1000-134FAN) 6   JSIM3M
Semantyka i weryfikacja programów (1000-215bSWP) - fak inf 5    
Przedmiot fakultatywny mat 1 6   JSIM3M
Przedmiot fakultatywny mat 2** 6   JSIM3M
Proseminarium 2   JSIM3M
Egzamin z języka obcego (B2) 2 JSIM3M JSIM3M
Praca licencjacka 6   JSIM3M
  81    
IV rok 2024/25    
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) 2 JSIM4M  
Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1000-215bBSK) ->fakultet informatyczny 6 JSIM4M  
Języki i paradygmaty programowania (1000-216bJPP) -> fakultet informatyczny 6 JSIM4M  
Języki i narzędzia programowania - kurs 2 (1000-224bJNP2) -> obieralny narzędziowy - Kurs Pythona (1000-213bPYT) 4 JSIM4M  
Języki i narzędzia programowania – kurs 3 (1000-225bJNP3) -> obieralny 1 6 JSIM4M  
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP) 9 JSIM4M  
Przedmiot obieralny 2 6 JSIM4M  
Przedmiot obieralny 3 6 JSIM4M  
przedmiot po symbolu -> oznacza nowe wymaganie zastępujące likwidowany przedmiot

* - osoby które zdecyzują się zaliczyć awansem Systemy operacyjne wg starego programu studiów w cyklu 2022 nie będą musiały zaliczać AKSO;

** - wymagania w USOS wskazują 3 pkt, ponieważ jeden punkt przynawany jest za zaliczenie JAO

JSIM 3M+4I rocznik 2022/23, 2023/24

I semestr 2022/2023
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) 60 60   120 10 JSIM2M JSIM11
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) 30 60   90 8 JSIM2M JSIM11
Podstawy matematyki (1000-211bPM) 30 30   60 5 JSIM2M JSIM11
Wstęp do programowania (1000-211bWPI) 60 60 30 150 12 JSIM2M JSIM11
Wychowanie fizyczne   30   30 0 JSIM2M JSIM11
Podstawy ochrony własności intelektualnej 4     4 0,5 JSIM2M JSIM11
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) 4     4 0,5 JSIM2M JSIM11
               
II semestr 2022/23
Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) 60 60   120 10 JSIM2M JSIM12
Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) 60 60   120 10   JSIM12
Programowanie obiektowe (1000-212cPO) 30   60 90 8 JSIM2M JSIM12
Architektura komputerów i systemy operacyjne (1000-212bAKSO) 30   30 60 6 JSIM2M JSIM12
Przedmioty ogólnouniwersyteckie       30 3 JSIM2M JSIM12
  368 360 120 878 73    
               
II rok 2023/24
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) 60 60   120 10 JSIM2M JSIM2M
Topologia I (1000-113bTP1a) 30 45   75 7,5   JSIM2M
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) 45 60   105 7,5 JSIM2M JSIM2M
Algebra I (potok 1) (1000-113bAG1a) 30 45   75 7,5   JSIM2M
Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) 30 45   75 7,5 JSIM2M JSIM2M
Bazy danych (1000-213bBD) 15   15 30 4 JSIM2M JSIM2M
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) 30 30 30 90 9 JSIM2M  
Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) 30 45   75 7,5   JSIM2M
Kurs C++ (1000-213bCPP) lub Kurs Pythona (1000-213bPYT)     30 30 4 JSIM2M  
Równania różniczkowe zwyczajne I (1000-114aRRZa) 30 45   75 7,5   JSIM2M
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) 30 30   60 5 JSIM2M JSIM2M
Wychowanie fizyczne   60   60 0 JSIM2M JSIM2M
  330 465 75 870 77    
               
III rok 2024/2025
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Punkty ECTS
Podpięcia
W Ć L Razem S1-INF S1-MAT
Wstęp do uczenia maszynowego (1000-214bWUM) 30   30 60 7 JSIM3M  
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) 30   30 60 7 JSIM3M  
Statystyka (1000-116bST) 30 30   60 6 JSIM3M JSIM3M
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) 30 30 30 90 9 JSIM3M  
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIO) 30     30 3 JSIM3M  
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) 30   30 60 7 JSIM3M  
Matematyka obliczeniowa lub Metody numeryczne (1000-215bMNU) 30 30 15 75 6 JSIM3M JSIM3M
Funkcje analityczne (1000-134FAN) 30 30   60 6   JSIM3M
Przedmiot fakultatywny matematyczny 1 30 30   60 6