Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Metody ilościowe w finansach

 

"Sustainability-Linked Bonds (SLB)"


Prelegent: Karol Dąbrowski

2023-10-25 14:15

Obligacje SLB to nowy produkt finansowy którego celem jest pozyskiwanie kapitału przez firmy na cele pro-środowiskowe. Posiadają mechanizm, który ma na celu zachęcić emitenta do finansowania projektów mających na celu poprawę klimatu. Okazuje się jednak, że cena tych obligacji jest znacznie wyższa niż wynikałoby to z struktury przepływów gotówkowych. W trakcie seminarium postaram się omówić jakie są główne założenia tych obligacji na podstawie dokumentów wydanych przez ICMA, podać kilka przykładów i szczegółowo omówić wyemitowane tego typu obligacje. Następnie omówię porównanie rentowności tych obligacji na podstawie pracy "Who Pays for Sustainability? An Analysis of Sustainability-Linked Bonds," Swiss Finance Institute Research Paper Series 23-07, Swiss Finance Institute. Na koniec omówię matematyczny model który próbuje wycenić te obligacje i wyjaśnić mechanizm zachęt do celów pro-ekologicznych zaszyty w tych obligacjach na podstawie "The Economics of Sustainability-Linked Bonds"
Tony Berrada, Leonie Engelhardt, Rajna Gibson, and Philipp Krueger, working paper.