Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Seminarium "DeSeR: Dane, strumienie, rozpraszanie"

 

Regular Path Queries problems under different semantics


Prelegent: Bartosz Ruszewski

2023-10-19 12:15

Na dzisiejszym referacie opowiemy sobie o grafowych bazach danych, powiemy sobie jak z pozoru łatwe problemy grafowe stają się NP trudne w momencie gdy dodamy do nich wyrażenie regularne. Opowiemy sobie o tym jak wybrana semantyka ścieżek wpływa na złożoność obliczeniową problemów, oraz jakie realne konsekwencje niesie to ze sobą.
Zdefiniujemy klasę STE (Simple Transitive Expressions) dla wyrażeń regularnych, i pokażemy na niej ważną zasadę dychotomii która pozwala na dokładniejsze określenie złożoności obliczeniowej danych problemów.