Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Seminarium "DeSeR: Dane, strumienie, rozpraszanie"

 

PG schema validation


Prelegent: Jacek Ciszewski

2023-11-09 12:15

Recent years have seen property graph databases popularity and demand rising. With great focus in the field put on graph query languages, a variety of existing graph schemas differs substantially in supported features, with upcoming ISO's standard GQL providing limited support for most of them. In this presentation I will show a recent take on designing a rich schema formalism, "PG-schema", and outline the plan of schema validation implementation in this formalism as my Master thesis subject.

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost popularności i popytu na grafowe bazy danych. Ponieważ duży nacisk w tej dziedzinie położono na języki zapytań grafowych, rozmaite istniejące schematy grafów różnią się znacznie pod względem możliwości i siły wyrazu, a nadchodzący standard organizacji ISO - GQL - zapewnia wsparcie tylko niektórych z nich. W prezentacji pokażę podejście do projektowania formalizmu schematu opisanego w pracy „PG-schema”, oraz nakreślę plan implementacji walidacji schematu w tym formalizmie jako tematu mojej pracy magisterskiej.