Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Kolokwium Wydziału MIM UW

 

Obliczeniowa Teoria Wyboru Społecznego i Sprawiedliwy Budżet Obywatelski (Computational Social Choice and Fair Participatory Budgeting)


Prelegent: Piotr Skowron

2022-01-13 14:30

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego jest interdyscyplinarną dziedziną, która bada proces podejmowania decyzji przez grupy ludzi (np. poprzez głosowanie). Omówimy przykładowe problemy, które są badane w ramach dziedziny, skupiając się na modelu budżetu obywatelskiego. Model ten opisuje scenariusz, w którym grupa wyborców wspólnie decyduje, które projekty powinny uzyskać finansowanie ze wspólnego budżetu. Omówimy jak koncepcja sprawiedliwości może zostać sformalizowana w tym modelu i skonstruujemy prostą i atrakcyjną regułę wyborczą, która spełnia silne aksjomaty sprawiedliwości.

Aby dołączyć do spotkania prosimy o skorzystanie z linku meet.google.com/xui-qqpw-fze na kilka minut przed 14:30. Osoby posiadające konto google z adresem UW prosimy o wcześniejsze zalogowanie.

 

Computational social choice is an interdisciplinary field that studies the process of reaching collective decisions within a group of people (e.g., via voting). We will discuss sample problems that are studied in the field, focusing on the model of participatory budgeting. In this setting we assume a group of voters collectively decides which projects should be funded using a common budget. We discuss how the concept of fairness can be formalised in this setting, and construct a simple and attractive voting rule that satisfies strong axioms of fairness.

In order to join the meeting please follow the link meet.google.com/xui-qqpw-fze a few minutes before 2:30 p.m. If you have a google account with a UW address, please log-in first.