Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Kolokwium Wydziału MIM UW

 

Nierówności martyngałowe i ich zastosowania (Martingale inequalities and their applications)


Prelegent: Adam Osękowski

2021-12-09 14:30

Martyngały tworzą ważną klasę procesów stochastycznych, odgrywającą podstawową rolę w rachunku prawdopodobieństwa. Co ciekawe, procesy te pojawiają się w naturalny sposób także w innych działach matematyki; celem odczytu będzie zaprezentowanie kilku wybranych (nieprobabilistycznych) zastosowań nierówności martyngałowych.

Aby dołączyć do spotkania prosimy o skorzystanie z linku meet.google.com/xui-qqpw-fze na kilka minut przed 14:30. Osoby posiadające konto google z adresem UW prosimy o wcześniejsze zalogowanie.

Martingales form an important class of stochastic processes, playing a fundamental role in the probability theory. Interestingly, these processes appear naturally also in other areas of mathematics; the purpose of the talk will be to present a few selected (non-probabilistic) applications of martingale inequalities.

In order to join the meeting please follow the link meet.google.com/xui-qqpw-fze a few minutes before 2:30 p.m. If you have a google account with a UW address, please log-in first.