Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Seminarium badawcze „Systemy Inteligentne”

 

Metody wyznaczania zespołów klasyfikatorów z wykorzystaniem bireduktów decyzyjnych


Prelegent: Sebastian Stawicki

2023-06-02 17:00

Podczas seminarium przedstawię główne wyniki mojej rozprawy doktorskiej, która koncentruje się na budowaniu zespołów klasyfikatorów przy użyciu bireduktów decyzyjnych. Wyjaśnię, czym są biredukty decyzyjne i przedstawię uzyskane wyniki teoretyczne. Omówię różne warianty bireduktów i zaprezentuję przykłady, aby lepiej zobrazować ich właściwości. Wyjaśnię również, jak można odnieść biredukty do innych pojęć z teorii zbiorów przybliżonych, tj. do reduktów aproksymacyjnych. Następnie przedstawię metody budowy zespołów klasyfikatorów wykorzystujących biredukty oraz uzyskane wyniki teoretyczne. Pokażę także wyniki eksperymentów przeprowadzonych na rzeczywistych danych związanych z branżą HR. Omówię również aspekt interpretowalności oraz użyteczności zespołów bireduktów decyzyjnych w określaniu istotności poszczególnych atrybutów. Dodatkowo, wprowadzę podejście do oceny i porównywania metod pomiaru istotności atrybutów, które bazują na dowolnych metodach uczenia maszynowego.