Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Semnarium "DeSeR: Dane, strumienie, rozpraszanie"

 

Metody modelowania i translacji modeli baz danych dla metamodelu asocjacyjnego


Prelegent: Marcin Jodłowiec

2022-03-24 12:15

Uwaga referat zdalny. Link: https://meet.google.com/vhw-ojrp-gjs

Streszczenie:

Referat dotyczy osiągnięcia naukowego w zakresie opracowanych wzorców modelowania asocjacyjnych baz danych oraz translacji zarówno semantyki metamodelu asocjacyjnego, jak i samych modeli asocjacyjnych.

Główną motywacją podjętego tematu była często występująca potrzeba translacji modeli. Translacja ta powinna się odbywać z uwzględnieniem postulatu mówiącego o możliwe pełnym i wiernym przeniesieniu semantyki modelu źródłowego na docelowy. W tym celu, na wstępie prowadzonych prac, powstał system pojęć, który został nazwany Conceptual Layer of Metamodels (CLoM). Stanowi on specyfikację konceptualizacji domeny modelowania danych. W oparciu o ten system wyspecyfikowano, zaimplementowano i przeprowadzono dyskusję dotyczącą charakterystyki wzorców modelowania dla metamodelu asocjacyjnego. Stał się on również podstawą dla opracowanej metody translacji semantyki operującej na reprezentacjach semantycznych modeli i metamodeli. Badania obejmowały również prace nad metodą ewaluacji translacji semantyki, która dostarcza rozwiązanie pozwalające na ilościową ocenę zmiany semantyki w procesie translacji.

Opracowany zbiór metod zakłada ekstrakcję czystej semantyki metamodeli tzn. abstrahującej od konkretnych rozwiązań gramatycznych danego metamodelu, do postaci niepodzielnych  elementów semantycznych — atomów semantycznych. Na bazie wyekstrahowanych atomów semantycznych możliwe stało się zbudowanie wieloetapowej metody translacji oraz ewaluacji jakości ten translacji.

Metamodel asocjacyjny przyjęto jako źródłowy, a jako metamodele docelowe wybrano ugruntowane w literaturze i praktyce rozwiązania z zakresu modelowania konceptualnego danych: Enhanced Entity-Relationship Model (EER), Object-Role Modeling (ORM) oraz Unified Modeling Language (UML).

Osiągnięte rezultaty poddano weryfikacji przy pomocy studium przypadku. Studium to zostało oparte o model wyrażony w metamodelu asocjacyjnym, będący fragmentem struktury systemu reprezentacji wiedzy i służący do budowy sieci semantycznych.


Mimo iż opracowane rozwiązanie wyrażono w ramach istniejących metamodeli, to ma ono charakter ogólny i jako uogólniona metoda może być stosowana w szerokim zakresie zagadnień translacji.
 

W załączeniu rozprawa doktorska prelegenta, która jest podstawą referatu.