Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Seminarium badawcze „Systemy Inteligentne”

 

Konstrukcja reguł decyzyjnych oparta o selekcję cech


Prelegent: Krzysztof Żabiński

2023-06-16 16:15

W ramach seminarium omówiony zostanie algorytm indukcji reguł decyzyjnych oparty o reprezentację EAV tablicy decyzyjnej i selekcję cech przy wykorzystaniu rankingu budowanego na podstawie odchylenia standardowego wartości atrybutów względem klas decyzyjnych. Algorytm ten  dostosowany jest do pracy z danymi kategorycznymi poprzez wykorzystanie reprezentacji macierzowej tablicy decyzyjnej.
Dodatkowo, wprowadzenie formatu macierzowego umożliwia pracę na zbiorach danych z brakującymi wartościami. W trakcie prezentacji omówione zostaną wyniki działania algorytmu na zbiorach  dostępnych m.in. w repozytorium UCI, w tym zbiorach o brakujących wartościach dla wybranych atrybutów, w zestawieniu z innymi, istniejącymi podejściami do konstruowania reguł decyzyjnych.