Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Seminarium "DeSeR: Dane, strumienie, rozpraszanie"

 

Database Workload Characterization with Query Plan Encoders


Prelegent: Jacek Ciszewski

2023-01-12 12:15

Choosing an optimal query plan is known to be a hard task, dependent on database settings and data
that the query operates on. Recent work “Database Workload Characterization with Query Plan
Encoders” shows how we can harvest potential of transformers, widely used and powerful neural
networks, to encode structure of a query plan and even predict its latency on a given database. This
lecture will describe the details of used architecture and results of the aforementioned paper.
 
Wybór optymalnego planu kwerend jest trudnym zadaniem, które zależy od ustawień bazy danych
oraz samych danych, na których operuje kwerenda. Ostatnia praca “Database Workload
Characterization with Query Plan Encoders” pokazuje jak wykorzystać potencjał transformerów,
szeroko używanych i skutecznych sieci neuronowych, aby zakodować strukturę planu wykonania
kwerendy, a nawet przewidzieć czas jego wykonania na zadanej bazie danych. Niniejszy referat
przybliży szczegóły wykorzystanej architektury i wyniki wyżej wspomnianej pracy.