Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium w grancie NCN SONATA BIS "Motywacje: Podejście multidyscyplinarne"


Stypendium w grancie NCN SONATA BIS

Motywacje: Podejście multidyscyplinarne

Nazwa stanowiska: stypendysta, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Projekt oferuje:

 1. Stypendium miesięczne wysokości 5000 PLN przez okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy)

 2. Badania nad najnowszymi tematami w dziedzinie teorii mechanizmów, sieci społecznościowych i teorii gier. Tematem projektu są mechanizmy dla strategicznych agentów posiadających prywatne informacje oraz architektury połączeń między agentami umożliwiające wykorzystanie indywidualnych motywacji do osiągania wyników pożądanych globalnie. Opisy projektu: https://www.mimuw.edu.pl/~amosild/popular.pdf, https://www.mimuw.edu.pl/~amosild/brief.pdf, https://www.mimuw.edu.pl/~amosild/detailed.pdf.

 3. Pracę nad zagadnieniami na styku ekonomii, informatyki i matematyki.

 

Wymagania:

 1. Bycie studentem studiów drugiego stopnia lub studentem co najmniej czwartego roku w przypadku jednolitych studiów magisterskich.

 2. Znajomość matematyki w zakresie typowym dla dobrych studiów informatycznych bądź ekonomicznych (podstawy algebry liniowej, analizy matematycznej, matematyki dyskretnej oraz teorii prawdopodobieństwa). Mile widziana będzie znajomość teorii gier oraz teorii implementacji/mechanizmów, przynajmniej w zakresie podstawowym.

 3. Biegła znajomość języka angielskiego.

 4. 100% zaangażowanie w projekt.

 5. Dodatkowy atut stanowić będzie znajomość teorii implementacji, teorii mechanizmów oraz teorii złożoności obliczeniowej

 

Zadania badawcze w projekcie:

- Badania mechanizmów z zewnętrznym źródłem informacji.

- Badania mechanizmów w grafach i sieciach społecznościowych.

- Badania nad automatycznym konstruowaniem małych mechanizmów.

- Projektowanie interakcji (topologii sieci społecznościowej) wpływającej na wybory strategicznych agentów.

 

Zasady przyznawania stypendiów w ramach projektów finansowanych przez NCN określa regulamin – załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016.

Termin składania zgłoszeń: 21.08.2023, 23:59

Forma składania zgłoszeń: e-mail na adres: M.Dziubinski@mimuw.edu.pl

Wymagane dokumenty: CV, karta przebiegu studiów oraz jednostronicowy opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (jeżeli istnieją).

Sposób rekrutacji: na podstawie przesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.09.2023.

Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”