Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium studenckie w ramach projektu "Metoda relatywnych entropii dla układów nieliniowych”


Oferuję stypendium studenckie w ramach projektu badawczego Metoda relatywnych entropii dla układów nieliniowych  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt nr 2017/27/B/ST1/01569).

Projekt dotyczy metod słabej zbieżności dla równań nieliniowych. Skierujemy naszą uwagę w stronę rozwiązań słabych i miarowych. 

Stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez okres 12 miesięcy. Stypendysta będzie miał za zadanie prowadzenie prac badawczych  w tematyce projektu.

Wymagania:

  • ukończony etap licencjacki studiów na kierunku matematyka,
  • bardzo dobra znajomość analizy.

Zgłoszenia, zawierające:

  • cv z informacją o zainteresowaniach kandydata i dotychczasowych osiągnięciach
  • informacja o  przedmiotach, na które uczęszczał kandydat dotąd na studiach (np. wyciąg z USOS)

należy przesyłać mailem na adres aswiercz@mimuw.edu.pl w terminie do 25 lipca 2018 r.

Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projektach NCN przez komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału MIM UW. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną nie później niż 3 września 2018 r.