Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium magisterskie w projekcie NCN "Oszacowania dla wektorów i procesów losowych"


Oferujemy jedno stypendium magisterskie w projekcie NCN MAESTRO 2015/18/A/ST1/0055.
 
O projekcie: Celem projektu jest znalezienie nowych oszacowań dla rozmaitych wysokowymiarowych obiektów losowych.  
Zadania badawcze obejmują szacowanie supremów procesów stochastycznych, norm macierzy losowych oraz momentów i ogonów
wieloliniowych form losowych (zarówno w przypadku rzeczywistym, jak i wektorowym), badanie
nierówności koncentracyjnych i odchyleń od średniej dla logarytmicznie wklęsłych wektorów
losowych oraz regularności półgrupy ciepła na kostce dyskretnej.
 
Kierownik projektu: Rafał Latała
 
Stypendium: 1000 zł/mc przez okres 12 miesięcy.
 
Wymagania:
- Bycie studentem studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka 
- Zainteresowanie rachunkiem prawdopodobieństwa 
- Solidna wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, analizy funkcjonalnej oraz teorii procesów stochastycznych.
- Znajomość języka angielskiego.
 
Stypendysta będzie wyłoniony zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN, opisanym w załączniku do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń: 23 października 2019, 23:59.
 
Forma składania zgłoszeń: e-mail na adres: rlatala@mimuw.edu.pl
 
Wymagane dokumenty: CV, wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów oraz jednostronicowy opis zainteresowań i osiągnięć naukowych.
 
Sposób rekrutacji: na podstawie przesłanych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej
 
Przewidywane rozpoczęcie pracy w projekcie: listopad 2019
 
Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."