Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium magisterskie w projekcie NCN Opus "Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary"


Dostępne jest stypendium dla studenta studiów magisterskich w projekcie "Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, kierowanym przez prof. Pawła Strzeleckiego. W badania projektu zaangażowany jest także mgr Michał Miśkiewicz, który wkrótce będzie bronił doktoratu, powstałego podczas realizacji projektu.

Tematyka badań dotyczy nieliniowych układów równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego, rzędu drugiego i wyższych, pojawiających się na pograniczu geometrii różniczkowej, analizy, rachunku wariacyjnego i mających bliskie związki z pewnymi modelami współczesnej fizyki teoretycznej. Najważniejsze znane przykłady takich układów obejmują m.in. przekształcenia harmoniczne i p-harmoniczne, związane z nimi inne równania drugiego rzędu (np. równania powierzchni i hiperpowierzchni o zadanej średniej krzywiźnie, równania Ginzburga-Landaua w modelach nadprzewodnictwa), a także ich odpowiedniki wyższych rzędów, np. równania przekształceń biharmonicznych i poliharmonicznych.

Podejmujemy różnorodne pytania, dotyczące regularności lub częściowej regularności rozwiązan, a także niejednoznaczności rozwiązań i struktury zbioru osobliwego. W szczególności, jedna z hipotez badanych w projekcie orzeka, że pojawianie się osobliwości jest zjawiskiem typowym w ścisłym sensie tego słowa, nawet wówczas, gdy topologia warunków brzegowych nie wymusza osobliwości rozwiązań, a inna wiąże się z prostowalnością i regularnością zbioru osobliwego.

Kandydat powinien:

 • wykazywać zainteresowanie szeroko rozumianą analizą matematyczną, potwierdzone wynikami dotychczasowych studiów;
 • wykazywać chęć podjęcia samodzielnej pracy badawczej (własne publikacje lub sukcesy w olimpiadach przedmiotowych będą znaczącym dodatkowym atutem);
 • sprawnie czytać i pisać w języku angielskim.

Warunki: środki projektu pozwalają na wypłacanie jednego stypendium przez rok. Miesięczna wysokość stypendium to 1000 zł.

Sposób rekrutacji: zgłoszenia zawierające

 1. CV oraz informację o średniej ocen z dotychczasowych studiów;
 2. Informację o kompetencjach językowych (rodzaj egzaminu, ocena);
 3. Informację o matematyku, który w razie potrzeby mógłby udzielić kandydatowi rekomendacji

można nadsyłać elektronicznie na adres kierownika projektu, do 30.10.2019 r. (do godziny 23:59:00 czasu warszawskiego) włącznie.

Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Stypendystę wyłoni komisja, powołana przez prodziekana WMIM ds. badań naukowych.