Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium doktoranckie w ramach projektu "Układy otwarte”


Oferuję stypendium doktoranckie w ramach projektu badawczego Układy otwarte finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt nr 2021/43/B/ST1/02851). Projekt dotyczy badań nad dobrym postawieniem problemów dla układów otwartych, czyli takich, które potrafią wymieniać energię i materię z otoczeniem.

Stypendium wynosi 3000 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez okres 4 miesięcy. Stypendysta będzie miał za zadanie prowadzenie prac badawczych w tematyce projektu.

Wymagania:

  • Doktorant kształci się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  • bardzo dobra znajomość analizy.

Zgłoszenia, zawierające:

  • cv z informacją o zainteresowaniach kandydata i dotychczasowych osiągnięciach (w tym: wyróżnienia i nagrody, dotychczasowy udział w projektach badawczych, stażezagraniczne), listę publikacji,
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

należy przesyłać mailem (z tytułem KONKURS) na adres aswiercz@mimuw.edu.pl w terminie do 29 listopada 2022 r.

Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projektach NCN przez komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału MIM UW. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną nie później niż 15 grudnia 2022 r.

Agnieszka Świerczewska-Gwiazda