Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS - ST


Przedmiotem konkursu jest grant stypendialny w wysokości 3000 PLN miesięcznie brutto.

Kwalifikacje i wymagania kandydatów:

 • tytuł magistra w zakresie matematyki, informatyki lub bioinformatyki
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego
 • dobra znajomość algorytmów i programowania Python/C/C++
 • znajomość modeli matematycznych i obliczeniowych stosowanych w rekonstrukcji drzew ewolucyjnych i sieci ewolucyjnych
 • znajomość podstawowych narzędzi biologii molekularnej i narzędzi bioinformatycznych
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego formułowania wniosków
 • umiejętność pracy zespołowej, także w ramach współpracy międzynarodowej
 • autorstwo i współautorstwo publikacji naukowych
 • czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych

Opis zadań:

 • czynny udział w pracach teoretycznych, programistycznych i obliczeniowych dot. zagadnień dla rekonstrukcji i porównywania drzew/sieci filogenetycznych
 • udział w opracowywaniu wyników i publikacji

Warunki zatrudnienia:

 • Przedmiotem konkursu jest grant stypendialny w wysokości 3000 PLN miesięcznie brutto
 • Okres realizacji zadań: 12 miesięcy
 • Kandydat musi być doktorantem

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: gorecki@mimuw.edu.pl

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys naukowy (CV)
 2. Skan dyplomu magisterskiego
 3. Lista publikacji
 4. List motywacyjny,
 5. Kontakt do przynajmniej dwóch pracowników naukowych, którzy mogą dostarczyć list referencyjny.
 6. Prosimy również o dołączenie oświadczenia o treści (zeskanowane z podpisem):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, ul Banacha 2, 02-096, Warszawa.

Link w bazie ofert NCN:

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=178623