Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium doktoranckie w projekcie badawczym „Zastosowanie wielofotonowej interferencji kwantowej do wybranych zagadnień kwantowego przetwarzania informacji”


Nazwa jednostki: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Nazwa stanowiska: Stypendysta/doktorant

Typ konkursu NCN: SONATA BIS-9

Termin składania ofert: 15 grudnia 2022, 23:59

Forma składania ofert: mail na adres mailto:mstobinska@mimuw.edu.pl

Opis stanowiska

Doktorant/stypendysta, któremu zostanie przyznane stypendium będzie uczestniczył w działaniach przewidzianych harmonogramem prac projektu badawczego NCN pt. „Zastosowanie wielofotonowej interferencji kwantowej do wybranych zagadnień kwantowego przetwarzania informacji”, którego kierownikiem jest dr hab. Magdalena Stobińska, prof. UW i dołączy do grupy badawczej skupionej wokół problematyki optyki i informacji kwantowej (więcej na stronie: https://www.stobinska-group.eu/). Od doktoranta/stypendysty oczekuje się w szczególności, że będzie: wykonywał zaawansowane obliczenia teoretyczne i numeryczne, znajdował ich zastosowania empiryczne, rozwijał narzędzia badawcze, uczestniczył w przygotowywaniu publikacji podsumowujących wyniki prac, uczestniczył w konferencjach naukowych, szkołach letnich i warsztatach (także zagranicznych), gdzie będzie prezentował własne osiągnięcia badawcze.

Warunki zatrudnienia

Umowa stypendialna zawarta według wytycznych Regulaminu Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Realizowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (załącznik do Uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.), stypendium doktoranckie począwszy od stycznia 2023 r. wypłacane miesięcznie, w okresie nie dłuższym niż do końca trwania projektu tj. do 31.03.2025 r.

Wymagania:

  • dyplom magistra fizyki, matematyki, informatyki lub nauk pokrewnych;
  • status doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w zespole międzynarodowym;
  • zainteresowania badawcze i chęć ich pogłębiania w dziedzinie optyki oraz informacji kwantowej;

Stypendium będzie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu pt. „Zastosowanie wielofotonowej interferencji kwantowej do wybranych zagadnień kwantowego przetwarzania informacji”, nr 2019/34/E/ST2/00273

Dodatkowe informacje

Kandydatów do stypendium prosimy o przesłanie: CV naukowego wraz z krótkim listem motywacyjnym podpisanym przez kandydata, dyplomu magistra (skan), dokumentu potwierdzającego status doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej (skan), podpisanego oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Wnioski konkursowe zostaną ocenione przez trzyosobową komisję zgodnie z kryteriami NCN, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej podmiotu, w którym jest realizowany projekt badawczy.