Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium doktoranckie (ew. magisterskie) w grancie NCN SONATA BIS - strukturalna i algorytmiczna teoria grafów


Stypendia w grancie SONATA BIS "Strukturalne i algorytmiczne własności dziedzicznych klas grafów"
 
stanowiska: stypendysta, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 
W projekcie dostępnych jest do 2 stanowisk, z których każde oferuje:
1. Stypendium miesięczne wysokości do 5000 PLN przez okres do 48 miesięcy
2. Badania nad najnowszymi tematami w informatyce teoretycznej, w dziedzinie strukturalnej i algorytmicznej teoria grafów w projekcie “Strukturalne i algorytmiczne własności dziedzicznych klas grafów” kierowanym przez dr. hab. Marcina Pilipczuka. Strona projektu: www.mimuw.edu.pl/~malcin/sonata-bis/ 
 
Wymagania:
1. Bycie studentem studiów trzeciego stopnia (doktorantem) w Polsce w momencie rozpoczęcia pracy. W szczególności, zachęcamy do aplikowania osoby, które właśnie są w trakcie rekrutacji na studia doktoranckie. Do projektów mogą też kandydować studenci studiów drugiego stopnia w Polsce o udokumentowanych osiągnięciach naukowych lub pokrewnych, z zamiarem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
2. Znajomość matematyki i informatyki w zakresie typowym dla dobrych studiów informatycznych bądź matematycznych (podstawy algorytmiki, teorii złożoności, algebry liniowej, analizy matematycznej, matematyki dyskretnej oraz teorii prawdopodobieństwa). 
3. Biegła znajomość języka angielskiego.
4. 100% zaangażowanie w projekt (oraz wypełnianie standardowych wymagań związanych z tokiem studiów).
5. Dodatkowy atut stanowić będzie dotychczasowa aktywność naukowa, szczególnie w zakresie matematyki dyskretnej, algorytmiki czy teorii złożoności.
 
Zasady przyznawania stypendiów w ramach projektów finansowanych przez NCN określa regulamin – załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016.
 
Termin składania zgłoszeń: 30.06.2023
 
Forma składania zgłoszeń: e-mail na adres: m.pilipczuk@mimuw.edu.pl
 
Wymagane dokumenty: CV, karta przebiegu studiów oraz jednostronicowy opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (jeżeli istnieją) oraz zainteresowań naukowych i 
pokrewnych.
 
Sposób rekrutacji: na podstawie przesłanych dokumentów oraz ewentualnie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w tygodniu 10-14.07.2023.
 
Rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.10.2023.
 
Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”